Gönderen Konu: YOTA 2022  (Okunma sayısı 578 defa)

Çevrimdışı TA4RC

YOTA 2022
« : 18 Mayıs 2022, 10:10:47 »


HAYDİ TÜRKİYE HAYDİ GENÇLER HAVAYA !!!!

YOTA Yarışması 2022

1. Organizatör: MRASZ (Macar Amatör Radyo Topluluğu) ile işbirliği yapan IARU R1 Gençlik Çalışma Grubu

2. Amaç: Gençlerin yayındaki etkinliğini artırmak, YOTA programının itibarını güçlendirmek ve dünyanın her yerindeki gençlere desteğin gösterilmesi.

3. Tarih ve saat:

a. 1. tur: 21 Mayıs, 0800 – 1959 UTC
b. 2. tur: 23 Temmuz 1000 – 2159 UTC
c. 3. tur: 30 Aralık, 1200 – 2359 UTC

4. Katılımcılar:

a. Dünyadaki her amatör telsiz operatörü, bu yarışma kurallarını kabul ederek buraya yapıştırılır.
b. YOTA: IARU (Uluslararası Amatör Radyo Birliği) tarafından tanımlanan, 25 yaşından küçük herhangi bir genç

5. Bantlar: 80m, 40m, 20m, 15m, 10m

6. Modlar: CW ve SSB

7. Kategoriler:

a. Tek Operatör 3 Bant Karışık (açık)
b. Tek Operatörlü 3 Bant Karışık (YOTA)

ben. Çalışılan en yüksek puana sahip 3 bant logdan otomatik olarak seçilir, bu nedenle bunların önceden belirlenmesine gerek yoktur.

c. Tek Operatör Tüm Bantlar Karışık (açık)
d. Tek Operatör Tüm Bantlar Karışık (YOTA)
e. Tek Operatör Tüm Bantlar Karışık 6 saat – sadece YOTA

ben. En az 1 saat çalışma kesintisi ile maksimum 6 saat çalışma süresi. Bu, QSO'lar arasında 60 dakikadan uzun bir molanın çalışma süresi olarak sayılmadığı anlamına gelir.

f. Çoklu Operatör Tek Verici Tüm Bantlar Karışık – sadece YOTA (her 2 genç operatör için maksimum 1 genç olmayan operatör)

ben. Bant değişiklikleri için 10 dakika kuralı geçerlidir. Kısıtlama olmadan aynı bant içinde modları değiştirebilirsiniz.
ii. Bir seferde en fazla 2 sinyal iletilebilir: biri “RUN” bandında ve diğeri “MULT” bandında.

g. Kısa Dalga Dinleyiciler (SWL) Tüm Gruplar Karışık

ben. Her QSO için puanlar, SWL'nin konumuna göre her bir QSO ortağının puanlarının toplamıdır (örneğin, SWL'nin kıtasındaki YOTA olmayan istasyon ile 23 yaşındaki bir YOTA istasyonu arasındaki bir QSO 11 puan değerindedir (aynı kıta dışı -YOTA istasyonu ve YOTA istasyonu için 10) ii.Dinlenen
her istasyon, bant ve mod başına yalnızca bir kez geçerlidir.Yalnızca belirli bir istasyonun dinlenmesi, puanın düşmesine neden olur.

h. İstasyon sponsorları: Gençleri davet eden istasyon sahipleri, gönderilen fotoğraflarla ayrı bir kategoriye başvurabilir ve çabaları için ödüllendirilebilir.

ben. Lütfen operatör listesinde sponsor çağrı oturumu sağlayın.

8. Yarışma kişileri:

a. Herkes herkesle çalışabilir.
b. CW ve SSB modlarında aynı bant üzerinde aynı istasyon ile çalışmak mümkündür.

9. Değişim:

a. Tek operatör: RS(T) + 1 Ocak'taki yaş
b. Çoklu operatör: RS(T) + 1 Ocak'ta ortalama yaş veya 25, hangisi daha küçükse

10. Puanlama:

a. Kendi kıtasıyla QSO, 25 yaşın üzerinde bir istasyon (genç olmayan): 1 puan
b. QSO, diğer kıta (DX), 25 yaşın üzerinde bir istasyon (genç olmayan): 3 puan

ben. Kıtalar şu şekilde tanımlanır:
Kuzey Amerika (NA), Güney Amerika (SA), Avrupa (AB), Afrika (AF), Asya (AS) ve Okyanusya (OC)

c. Kıtadan bağımsız olarak gençlerle QSO:

ben. < 12 yıl: 13 puan
ii. 12-16 yaş: 12 puan
iii. 17-21 yaş: 11 puan
iv. 22-25 yaş: 10 puan

d. Çarpanlar: e modundan bağımsız olarak bant başına farklı borsalar (“yaşlar”) çalıştı
. Nihai sonuç, bant ve mod başına kazanılan puanların toplamı ile bant başına çalışılan çarpanların toplamı ile çarpılır.

11. Günlükler:

a. Cabrillo dosya formatı (V 2.0 ve üstü) https://contest.ham-yota.com adresinden yüklenebilir
b. Log gönderimi için son tarih: Yarışmanın bitiminden 7 gün sonra. Katılımcılar, gönderimden sonra bir e-posta onayı alacaktır. Log gönderimi ile ilgili olarak son tarihe kadar yarışma@ham-yota.com adresinden katılımcılardan gelen sorular yanıtlanmaktadır .
c. Her istasyon 1 log gönderebilir. Aynı çağrı işaretiyle 1'den fazla kayıt gönderilirse, sonuncusu sayılır.

12. Günlük kontrolü:

a. Günlükler, özel olarak tasarlanmış yazılım ve insan değerlendirmesi kullanılarak kontrol edilir.
b. Dupe temasları ceza puanı ile sonuçlanmaz.
c. Yanlış çağrı işareti, değişim, tarih, saat içeren kişiler 0 puan değerindedir.

13. Değerlendirme:

a. Ayrıca yılda 3 tur için genel bir değerlendirme yapılacaktır.
b. MRASZ, günlükleri kontrol etmek, değerlendirmek ve sonuçları yayınlamaktan sorumludur.
c. Katılımcıların amatör telsiz operasyonlarının yazılı ve yazılı olmayan kurallarına uymaları beklenmektedir. Yarışma kurallarının ihlali veya sportmenlik dışı davranışlar, YOTA Yarışma Komitesi tarafından işlem yapılmasına neden olabilir.

14. Ödüller:

a. Her turda tüm kategorilerde ilk sırada yer alan istasyonlar için plaketler.
b. Tüm katılımcılar için ödüller, sonuç değerlendirmesinden sonra indirilebilir.

15. Diğer hükümler:

a. Telsizler ve antenler birbirinden 500 metre mesafede bulunmalıdır. Bu konum seçimi, belirli bir çağrı işareti için sabittir. Tek bir yarışmada farklı lokasyonlardan katılmak isteyen katılımcıların her biri için farklı çağrı işareti kullanmaları gerekmektedir.
b. Çiftleri veya yapılan kişileri silmeyin! Tek Operatör 3 Bant kategorisinde gönderseniz bile, lütfen herhangi bir bantta yapılan tüm QSO'ları yarışmaya dahil edin.
c. Kayıtlı kişiler için, 2 istasyonun günlük kayıtları arasındaki zaman farkı 3 dakikayı aşamaz. Bunu aşarsanız, kişi silinir. Bu, hiç kimseye yarışma süresi dışında iletişim kurma yetkisi vermez. Yarışmadan önce bilgisayar saatinizi GPS veya İnternet saat sunucunuzla senkronize etmeniz önerilir.
d. Küme kullanımına herhangi bir kategoride izin verilir, ancak kendi kendine tespit ve spot istekleri kesinlikle yasaktır. Çağrı işaretiyle değil, operatörle ilgili açıkça tanımlanabilir bir kendi kendine tespit durumunda, etkilenen istasyonun günlüğü yalnızca kontrol günlüğü olarak kabul edilebilir ve diskalifiye ile sonuçlanacaktır.
e. Katılımcının logger programı arızalanırsa veya yarışma kuralları dışında amaç dışı çalışırsa, katılımcıya YOTA Yarışma Komitesinin kararlarına ve değerlendirmesine itiraz hakkı vermez. Bu nedenle operatörler, günlük dosyalarını okunabilir bir Cabrillo formatında göndermekten sorumludur . Diğer dosya türlerinin gönderildiği ve dönüştürülemediği durumlarda, günlük girişi bir kontrol günlüğü olarak yeniden sınıflandırılacaktır.
f. Toplam çıkış gücü yerel yönetmeliklere uygun olmalı ve hiçbir zaman herhangi bir bantta bunları aşmamalıdır .
g. Tüm vericilerin, alıcıların ve antenlerin fiziksel konumu tek bir istasyon konumundaysa, uzaktan çalıştırmaya izin verilir. Uzaktan çalıştırılan bir istasyon, tüm istasyon lisansı, operatör lisansı ve kategori sınırlamalarına uymalıdır. Kullanılan çağrı işareti, istasyonun bulunduğu yerin Düzenleyici Makamı tarafından verilmiş veya izin verilmiş olmalıdır.
h. Mevcut COVID-19 salgını ışığında, IARU-R1'in resmi konumu“sosyal mesafe” ilkesine uyarak çok operatörlü yarışma katılımını teşvik etmemek. Buna rağmen, Gençlik Çalışma Grubu bu yarışmada çok operatörlü aktivasyonlara izin verme kararını açıkça almıştır. Bu, gençlerin (genellikle kendi istasyonları olmayan) örneğin bir ebeveynin veya bir elmer'ın istasyonunda, ilk etapta onları yayına almanın bir yolu olarak katılımına izin vermek içindir. “Normal zamanlarda” YCP (Gençlik Yarışma Programı) ile teşvik ettiğimiz şeye rağmen, şu anda “sosyal mesafe” ilkesini takip ederek genç gruplarını büyük yarışma istasyonlarında bir araya getirmeyi önermiyoruz. Lütfen devam eden COVID-19 pandemisi ile ilgili olarak sizin için geçerli olan tüm yerel ve ulusal yasaları ve tavsiyeleri takip edin.
ben. Bir katılımcı, bir YOTA Yarışma günlüğü sunarak ve YOTA Yarışma Komitesinin bu günlüğü gözden geçirme ve değerlendirme çabalarını göz önünde bulundurarak, koşulsuz ve geri alınamaz bir şekilde aşağıdakilere sahip olduğunu kabul eder:

ben. yarışma kurallarını okuyup anladığını ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğini,
ii. istasyon yeri için amatör radyo ile ilgili tüm kural ve düzenlemelere göre işletilen,
iii. günlük girişinin kamuya açık hale getirilebileceği konusunda mutabık kalınmış ve
iv. YOTA Yarışma Komitesinin diskalifiye ve diğer kararlarının verilmesinin resmi ve nihai olduğunu kabul etmiştir.
v. Bir katılımcı yukarıdakilerin tümünü kabul etmek istemiyorsa veya bunu yapamıyorsa, katılımcı girişi sunmamalı veya girişi yalnızca bir kontrol günlüğü olarak göndermemelidir.

j. Çelişkili çeviriler olması durumunda, kesin kurallar , her yarışmanın başlangıcında https://ham-yota.com/contest adresinde yayınlanan İngilizce kuralları olacaktır .

YOTA Yarışma kuralları ile ilgili sorular yarışma@ham-yota.com adresine gönderilebilir .