Gönderen Konu: CQ Worldwide DX Contest, RTTY 2020  (Okunma sayısı 394 defa)

Çevrimdışı TA5FA

CQ Worldwide DX Contest, RTTY 2020
« : 21 Eylül 2020, 18:40:06 »


2020 CQ WW DX RTTY Contest
26-27 Eylül
0000 UTC C.tesi  başlar <>  2359 UTC Pazar biter

I. AMAÇ: Dünya çapındaki amatörler ile mümkün olduğunca çok CQ zone bölgeleri ve ülkeleri ile QSO yapmak.

II. BANDLAR: Yanlızca beş  band : 3.5, 7, 14, 21 ve 28 Mhz. Ülkenizin ve uluslararası band planlarına uymak mutlak şarttır.

III. CONTEST DEĞİŞİMİ: RST + CQ Zone No  (örneğin, 599  20).  USA ve Kanada istasyonları  RST + CQ zone + state kısaltması (örneğin, 599   05  MA).

IV. PUANLAMA:
A. Puan: CQ bölge ve ülke çarpanları ile USA / VE çarpanları  toplamı ile QSO puan toplamları çarpılarak  Toplam skor sonucu elde edilir. Örnek: 1000 QSO puanı x  (30 CQ Zone + 35 Ülke DXCC+ 35 USA / VE ) = 100,000 (skor).

B. QSO Puanları: Her istasyon ile band başına 1 kez QSO yapılabilir. QSO puanı çalışılan istasyonun  kıta-ülke farklılıklarına göre değişim gösterir.
1.   Farklı kıta istasyonları arasındaki QSO üç (3) puan sayılır.
2.   Aynı kıtadaki istasyonlar arasında ancak farklı ülkeler ile QSO iki (2) puan sayılır
3.   Aynı ülkedeki iki istasyonun QSO ‘su bir (1) puan sayılır

C. Çarpanlar: Üç  tür çarpan  vardır.
1.   Bölge: Her banda bir kez olmak şartıyla Her biri farklı CQ Zone QSO’ su  için bir (1) bir çarpan verilir. CQ Zone standart listesi geçerlidir.
2.   Ülke: Her bandda birkez olmak şartıyla her farklı DXCC ülkesi için bir (1) çarpan verilir.
3.   Her bandda birkez olmak şartıyla  USA 48 eyaleti ile  ve Kanada 14 bölgesi için bir (1) çarpan verilir.

V. KATEGORİLER:
A. Single Operator / Tek Operatör Kategoriler: Tüm yarışma operasyonu boyunca log kayıt ve radyo-telsiz kullanımı sadece 1 ve aynı operatör ile yapılabilir. Tüm operasyonda sadece 1 Radyo- telsiz kullanılmasına izin verilir. Çalışma süresi veya bant değişiminde sınırlama yoktur.
1. Single Operator / Tek Operatör: Herhangi bir türde QSO uyarı yardımı almak yasaktır (bakınız kural açıklaması VIII.B).
a.   Yüksek Güç / High Power (Tüm Bandlarda yada Tek Band / All Band or Single Band): Toplam çıkış güç  1500 watt’I aşmamalıdır.
b.   Düşük Güç / Low Power (Tüm Bandlarda yada Tek Band / All Band or Single Band): Toplam çıkış güç  100 watt’I aşmamalıdır.
c.   QRP (Tüm Bandlarda yada Tek Band / All Band or Single Band): Toplam çıkış güç  5 watt’I aşmamalıdır.
2.   Tek Operatör Yardımlı / Single Operator Assisted: Bu kategoride katılımlarda yardım alabilirsiniz  (bakınız kural açıklaması IX.2).
a.   Yüksek Güç Yardımlı / High Power Assisted (Tüm Bandlarda yada Tek Band / All Band or Single Band): Toplam çıkış güç  1500 watt’I aşmamalıdır.
b.   Düşük Güç Yardımlı / Low Power Assisted (Tüm Bandlarda yada Tek Band / All Band or Single Band): Toplam çıkış güç  100 watt’I aşmamalıdır.
c.   QRP Yardımlı / QRP Assisted (Tüm Bandlarda yada Tek Band / All Band or Single Band): Toplam çıkış güç  5 watt’I aşmamalıdır.

B.   Tek Operatör Yardımcı-Ek Kategoriler / Single Operator Overlay Categories: Tek operatör katılımı yapanlar Cabrillo log başlığında ek satır ekleyerek aşağıda gösterilen kategorilerden biri için log sunabilirler. Tüm yardımcı-ek kategorileri Yüksek güç ve düşük güç olarak sınıflandırılmıştır.

1.   Klasik Operatörü / Classic Operator (CLASSIC): Katılımcı 48 saatlik yarışma süresinin 24 saatlik bölümü içerisinde değerlendirilir – çalışılmayan zaman en az 60 dakika olmalı ki çalışılmayan zaman olarak değerlendirilebilsin. Eğer gönderilen log’da 24  saat’den fazla çalışma zamanı var ise ilk 24 saatlik çalışılmış zaman dilimi değerlindirmeye alınacaktır.

2.   ACEMİ – ÇAYLAK / Rookie (ROOKIE): Acemi kategorisi yarışma zamanında 3 yıldan daha az Amatör telsiz lisansına sahip olanlar içindir. 3 yıldan daha fazla lisans süresine sahip olan amatörler için uygun değildir.
C.   Çoklu Operatör Kategorileri (Sadece Tüm Bandlarda) / Multi-Operator Categories (All Band only): Birden fazla operatör yarışma boyunca sonuç skoruna yardımda bulunabilir. Kategori seçimi çıkış yapılacak Radyo-Telsiz sayısına bağlıdır.

1.   Tek Radyo-Telsiz / Single-Transmitter (MULTI-ONE): Çoklu operatör Tek radyo kapsamlıdır, yarışma boyunca sadece bir radyonun çıkışına izin verilir. 1 saat boyunca maximum 10 band değişikliği yapılabilir. Örneğin : 20mt'den 40mt'ye sonra tekrar 20mt'ye geçiş iki grup değişiklik sayılır. Yarışmada tek seri numarası bloğu kullanılır.
a.   Yüksek Güç. Her Radyo-Telsiz’in  toplam çıkış gücü 1500 watt’ı aşmamalıdır.
b.   Düşük Güç. Her Radyo-Telsiz’in  toplam çıkış gücü 100 watt’ı aşmamalıdır.

2.   İki Radyo-Telsiz  / Two-Transmitter (MULTI-TWO: Çoklu operatör iki Radyo ile çalışabilir kapsamındadır. Aynı anda iki radyo farklı bandlarda çalıştırılabilir. Her Radyo bir saatte en fazla 8 band değişikliği yapabilir. Her radyo için ayrı seri numarası bloğu kullanılır. Toplam çıkış gücü 1500 W’ı geçmemelidir.

3.   Çoklu Radyo-Telsiz / Multi-Transmitter (MULTI-UNLIMITED): Yarışmada kullanılabilecek 6 band başına bir radyo kullanılabilir yani aynı anda 6 band da 6 radyo kullanılabilir. Her radyo-band için ayrı bir seri numarası bloğu kullanılır. Toplam çıkış gücü 1500 W’ı geçmemelidir.

D.   Kontrol Log’u / Checklog: Bu kategoride gönderilen log herhangi bir ödül türünde değerlendirilmeye tabi tutulmayacaktır, sadece karşı istasyonların QSO’ları için kontrol loğu olarak kullanılacaktır.

VI.   ÖDÜLLER:
Tek band çalışma içeren Log Tek band kategorisi içinde değerlendirilir. Tek band katılımı olarak belirtilmediği sürece birden fazla band içeren log ‘lar All band olarak değerlendirilecektir. Tek
 operatör istasyonunun herhangi bir ödül kazanabilmesi için en az 4 saat çalışmış olması şarttır, aynı şekilde Çoklu operatör içinse 8 saatlik çalışma süresi gereklidir.

A. Sertifikalar: Tüm katılımcılara PDF formatında indirilebilir sertifika verilecektir.
B.   Plaketler:  Plaketler üst düzey başarı elde edenlere kategori başına bir tane verilir. Kategori ve plaket sponsorları için bakınız  www.cqwwrtty.com/plaques.htm  Katılımcıya sadece bir kategoride Plaket verilebilir.

VII.   KULÜP YARIŞMASI:
Kulüp puanı ,üyeleri tarafından sunulan Log’ların toplamı toplam puanıdır. Iki ayrı kulüp Yarışma kategorileri vardır.

A.   ABD Kulüpler: 175km yarı çaplı daire içerisindeki aynı klüp üyelerini kapsar.
B.   DX Kulüpler: Aynı DXCC ülkesi içerisindeki 275km yarı çaplı klüp üyelerini kapsar.
C.   Genel kulübü kurallar:
1.   Milli kuruluşlar (örneğin, JARL, REF veya DARC) kulüp yarışma için uygun değildir.
2.   Tek operatör katılımcıları bir tek kulübe katkıda bulunabilir. Çoklu operatör puanı, faaliyete katılan kulüp üyelerinin bir yüzdesi alınarak birden fazla kulübe tahsis edilebilir..
3.   Bir kulüp sonuç listesinde yer alabilmesi için en az dört log olmalıdır. Checklog katılımları kulüp puanı için sayılamaz.

VIII.   TERİMLER TANIMLAR:
1.İstasyon konumu: Tüm vericilerin, alıcıların ve antenleri yer aldığı alandır. Tüm vericiler ve alıcılar ın hepsi 500-metre çapında bir daire içinde olmalıdır. Antenler fiziksel olarak alıcı ve vericiye RF iletim hatları ile bağlı olmalıdır.
2.QSO uyarı yardımı : Operatöre frekans bilgileri ile birlikte çağrı işareti ya da çarpan kimlik bilgisi sağlayan herhangi bir teknoloji veya başka kaynak kullanımıdır.

IX.   TÜM KATILIMCILAR İÇİN GENEL KURALLAR:
1.   Katılımcılar kendi seçtikleri kategorinin sınırları içinde çalışması gerekir .
2.   Bireysel her katılımcı farklı çağrı işareti kullanır.
3.   Herhangi bir band üzerinde seçilen kategorinin toplam çıkış gücü sınırlaması aşılmamalıdır
4.   DX Summit ve bezeri DX clustterlara kendi kendinizi yayınlamak spot etmek yasaktır.
5.   Tüm çalışma bir istasyona bağlı olmalıdır. Tüm vericiler, alıcılar ve antenlerin fiziksel konumu bir istasyonda ise uzaktan çalışmaya izin verilir. Uzaktan kumandalı bir istasyonun, operatörün lisansı ve yarışma kategorisine uymalıdır.
6.   İstasyon konumundan uzak alıcı kullanımına izin verilmez
7.   Aynı bandda aynı anda yazlızca tek radyo çıkış yapabilir. İki veya daha fazla radyonun aynı bandda çıkış yapabilmesi için tek radyonun çıkışına izin verebilecek ekipman kullanılabilir.
 8.   Yarışmaya katılan operatör yarışma süresince tüm çağrıları yanıtlar ve QSO değişimlerini yerine getirmesi gerekir.
9.   Kaydedilen log bilgileri herhangi bir veritabanı kullanılarak veya e-mail ile teyit ile QSO bilgilerinin değiştirilmesine, düzeltilmesine izin verilmez.
10.   QSO sırasında alınan bilgiler Log ‘a kayıt edilenler ile aynı olmalıdır.
11.   Sadece 45 Boudot modu izin verilir.

X.   LOG TALİMATLARI:
Yarışmaya giriş ve Elektronik log kullanımı, sunumu için bilgisayar kullanımı gereklidir.

1.   Log'larda her QSO için aşağıdaki bilgileri göstermek zorunludur : doğru tarih ve UTC saati , Frekans yada band, çalışılan istasyonun çağrı işareti, değişimde verilen , ve değişimde alınan bilgiler. Gerekli bilgilerin olmaması durumunda log Checklog statüsüne alınacaktır. Dünya ve Kıta ödül için yarışan İstasyonların loglarına çalışılan frekansları doğru kayıtları sağlanmalıdır

2.   Tek band ve çok band'da yarışma süresince yaptıkları tüm QSO ları kayıt etmeleri gerekir. Cabrillo başlığında ve özet sayfasındaki band ve QSO bilgileri puanlamaya esas olacaktır. Sadece tek bandlı log bilgileri tek band katılım statüsünde değerlendirilecektir.

3.   Log'lar için CABRILLO dosya biçimi standarttır. CABRILLO dosya biçimi ve başlık formatını görmek için  www.cqwwrtty.com/logs.htm  adresine bakılmalıdır. Yanlış başlık ve kategori bilgisi Checklog statüsü ile sonuçlanabilir.

4.   E-Posta veya Web üzerinden upload yöntemiyle log gönderilmesi:
SSB log CABRILLO formatında rtty@cqww.com adresine gönderilmelidir. Web üzerinden ise www.cqww.com/logcheck/ adresi kullanılarak log upload edilebilir .

5.   CABRILLO fotmatında olmayan log'lar için talimatlar: Eğer loğunuz Cabrillo formatında değil ise Yarışma komitesine başvurarak hangi formatta teslim edilebileceği yardımı alınabilir.

6.   Kağıt üzerine kayıtlı log'lar için talimatlar : Kağıt üzerine kayıtlı log'lar CQ WW RTTY Contest, P.O. Box 1877, Santa Clara, CA 95031 USA adresine gönderilmelidir. Her kağıt kayıtlı log'da tüm puanlama bilgileri, katılım kategorisini ve katılımcının adı ve e-posta adresinizi listeleyen Özet bilgiler olmalıdır.

7. Log alındı bilgilendirmesi: Alınan tüm loglar e-mail ile alındı bilgisi verilecek olup Log alındı listesi  www.cqwwrtty.com/logs_received.html .adresinde yayınlanacaktır.

8. Log’u katılımdan geri çekmek: Katılımcı kendi sebeplerince yarışam bitiminden sonar 30 gün içerisinde Log’unu yarışmadan geri çekebilir. Detaylar için yarışma direktörüne başvurulmalıdır.

XI.   LOG SON GÖNDERİ TARİHİ:

1.   Tüm yarışmacılar loglarını yarışma bitiminden sonra beş (5) gün içinde göndermelidir, en geç 23:59 UTC 02-Ekim 2020 tarihine kadar gönderilmiş olmalıdır.

2.   Ek süre questions@cqwwrtty.com adresinden talep edilebilir. Geçerli uzatma sebepleri son başvuru tarihinden önce iletilmelidir. Ek süre Yarışma Direktörü tarafından onaylandıktan sonra verilebilir

3.   Son başvuru tarihinden sonra sunulan veya gönderilen log’lar sonuç listesinde gösterilir ancak ödül verilmez.

XII.   DEĞERLENDİRME:

CQ WW RTTY DX Yarışma Komitesi yarışmaya katılanları kontrol ve sonuçlandırmayla sorumludur. Katılımcılardan kurallara uyması iyi bir amatör radyoculuk sergilemeleri beklenmektedir. Yarışmada sportmenlik dışı davranış veya kurallarının ihlali Yarışma Komitesi tarafından disiplin cezasına neden olabilir.

A.   Sportmenlik dışı Davranış: sportmenlik dışı davranış örnekleri arasında, ancak bunlarla sınırlı değildir:
1.   Radyo kullanılmadan herhangi bir sohbet odaları, mesajlaşma, VOIP, sosyal medya üzerinden QSO yapılmış gibi teyid almak.
2.   Lisans sınırlamaları dışındaki frekanslar üzerinde katılımcı tarafından çıkış yapmak.
3.   Zaman sınırlaması dışındaki band değişiklikleri
4.   Çok fazla doğrulanamayan QSO ve doğrulanamayan multipuan
5.   Aşırı band genişliği ve kullanılan bandın dışında harmonik oluşturmak

B.   Gözlemci programı: Komite, her katılımcıdan, yarışma süresi içinde, bir gözlemcinin ziyaretini kabul etmesini isteyebilir. Yarışma süresi içinde, Komite'nin görevlendirdiği gözlemcinin istasyona tam erişimini sağlamamak, katılımcının diskalifiye edilmesi ile sonuçlanabilir.

C.   Disiplin İşlemleri: İhlal durumunda, yarışmacı Komitenin diskalifiye takdirine tabidir.
1.   DİSKALİFİYE : Katılımcıların sonuç listesinde yayınlanacak ancak ödül hakkı verilmeyecektir.
2.   Komitenin verdiği kararların bildirimleri yarışmacının Log gönderiminde sunduğu e-mail adresine gönderilecektir. Bildirimden sonra yarışma komitesine 5 gün içinde itiraz etmeleri gerekir süre sonunda itiraz edilmeyen kararlar kesinleşir.
3.   Yarışma komitesi log üzerinde kendi incelmesine dayanan herhangi bir log bilgisini değiştirme hakkını saklı tutar.

D.   Log Kontrol: Tüm log'lar özel yazılım ve insan sorgusu kullanılarak kontrol edilir .
1.   Duplicate / Çift çağrı işareti ile aynı bandda yapılan QSO lar herhangi bir ceza verilmeden log'dan çıkartılır.
2.   Yanlış kayıt edilen değişim bilgili QSO log'dan çıkartılır
3.   İki istasyon arasındaki QSO'daki Çağrı işareti hataları yada bir log'da bulunmayan QSO’ ya puan değerinde ek ceza verilir.
4.   Multi - operatör kayıtları için band değişiklik kurallarını uymayan bilgiler hiçbir ek ceza verilmeden kaldırılır.

XIII.   AÇIKLAMA:
CQ WW RTTY DX  yarışmasına log'unu gönderen yarışmacı, incelemek ve değerlendirmek için CQ WW RTTY DX  Yarışma Komitesi'nin çabalarını ve dikkatini koşulsuz kabul eder;
1)   Bu kuralları okudum ve anladım
2)   İstasyon ve yeri için amatör radyo yönetmelik ve kurallarına göre çalıştırdığını bunlara bağlı kalmayı kabul eder.
3)   Log bilgilerinin halka açık listeleneceğini kabul eder
4)   Komitenin diskalifiye ve diğer kararlarının kesin ve resmi olduğunu kabul eder Katılımcı yukarıdaki maddelerin tümünü kabul etmez yada isteksiz ise yarışma katılımına aday olmaz ve log kontrol ve incelenmesi için gönderimde bulunmaz

CQ WW yarışması için soru ve sorunlarda, questions@cqwwrtty.com e-posta ile iletişim sağlanabilir..
Sıkça sorulan sorular için cevaplarına  www.cqwwrtty.com/ adresinden ulaşılabilir
« Son Düzenleme: 21 Eylül 2020, 18:43:53 Gönderen: TA5FA »
\\//YOUTUBE KANALIMA ABONE OLURSANIZ MEMNUN OLURUM  https://www.youtube.com/user/ta5fa?sub_confirmation=1

Çevrimdışı TA4CS

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, RTTY 2020
« Yanıtla #1 : 22 Eylül 2020, 19:09:51 »
Mehmet hocam şükürler olsun hoş geldin 73.
Dürüstlük Pahalı Bir Mülktür Ucuz İnsanlarda Bulunmaz.
'' Okumazsan yerin şantiye; Dinlenmeden parmak.banma krem şantiye.''
EFELER-AYDIN
KM37WU
37° 50' 05'' N
27° 50' 22'' E

Çevrimdışı TA4CS

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, RTTY 2020
« Yanıtla #2 : 22 Eylül 2020, 19:12:28 »
N1MM
Destekliyor yarışmaya katılacak arkadaşlara başarılar dilerim. 73
Dürüstlük Pahalı Bir Mülktür Ucuz İnsanlarda Bulunmaz.
'' Okumazsan yerin şantiye; Dinlenmeden parmak.banma krem şantiye.''
EFELER-AYDIN
KM37WU
37° 50' 05'' N
27° 50' 22'' E