Gönderen Konu: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2019  (Okunma sayısı 4611 defa)

Çevrimdışı TA5FA

CQ Worldwide DX Contest, SSB 2019
« : 18 Ekim 2019, 20:21:32 »

2019 CQ World-Wide DX Yarışması
SSB: 26-27 Ekim      CW: 23-24 Kasım
Başlangıç 00:00:00 UTC C.tesi   Bitiş 23:59:59 UTC Pazar
I. AMAÇ: Dünyada çapındaki amatörler ile mümkün olduğunca çok CQ zone bölgeleri ve ülkeleri ile QSO yapmak temas kurmak.
II. BANDLAR: Yanlızca altı band : 1.8, 3.5, 7, 14, 21 ve 28 MHz. Ülkenizin ve uluslararası band planlarına uymak mutlak şarttır.
III. YARIŞMA QSO DEĞİŞİMİ: SSB: RS + CQ Zone No (örneğin, 59 20). CW: RST + CQ Bölgesi (örneğin, 599 20).
IV. PUANLAMA:
A. Puan: CQ bölge ve ülke çarpanlarının toplamı ile QSO puan toplamları çarpılarak Toplam skor sonucu elde edilir. Örnek: 1000 QSO puanı x (30 CQ Zone + 70 Ülke DXCC) = 100,000 (skor).
B. QSO Puanı: Her istasyon ile band başına 1 kez QSO yapılabilir. QSO puanı çalışılan istasyonun kıta-ülke yerine dayalı değişim gösterir.
1.   Farklı kıtalarda istasyonları arasındaki QSO’lar üç (3) puan sayılır.
2.   Aynı kıtadaki istasyonlar arasında ancak farklı ülkeler ile QSO bir (1) puan sayılır
3.   Aynı ülkedeki iki istasyonun QSO ‘su sıfır (0) puan sayılır
C. Çarpan: İki tip çarpan vardır.
1.   Bölge: Her banda bir kez olmak şartıyla Her biri farklı CQ Zone QSO’ su için bir (1) bir çarpan verilir. CQ Zone standart listesi geçerlidir.
2.   Ülke: Her bandda birkez olmak şartıyla her farklı DXCC ülkesi için bir (1) çarpan verilir.
V. KATILIM KATEGORİLERİ:
A. Single Operator / Tek Operatör Kategoriler: Tüm yarışma operasyonu boyunca log kayıt ve radyo-telsiz kullanımı sadece 1 ve aynı operatör ile yapılabilir. Tüm operasyonda sadece 1 Radyo-telsiz kullanılmasına izin verilir.
1. Single Operator / Tek Operatör: Herhangibir türde QSO bulma/arama yardımı almak yasaktır (bakınız kural açıklaması VIII.2).
a. Yüksek Güç / High Power (Tüm Bandlarda veya Tek Band / All Band or Single Band): Toplam çıkış gücü 1500 watt’ı aşmamalıdır.
b. Düşük Güç / Low Power (Tüm Bandlarda yada Tek Band / All Band or Single Band): Toplam çıkış gücü 100 watt ı aşmamalıdır
c. QRP (Tüm band veya Tek band): Toplam çıkış gücü 5 watt ı aşmamalıdır.
2. Tek Operatör Yardımlı / Single Operator Assisted: Bu kategoride katılımlarda QSO bulma/arama yardımı alabilirsiniz (bakınız kural açıklaması VIII.2).
a. Yüksek Güç Yardımlı / High Power Assisted (Tüm band veya Tek band): Toplam çıkış gücü 1500 watt’ı aşmamalıdır..
b. Düşük Güç Yardımlı / Low Power Assisted (Tüm band veya Tek band): Toplam çıkış gücü 100 watt’ı aşmamalıdır..
c. QRP Yardımlı / QRP Assisted (Tüm band veya Tek band): Toplam çıkış güçü 5 watt’ı aşmamalıdır.
B. Tek Operatör Yardımlı-Ek Kategoriler / Single Operator Overlay Categories: Tek operatör katılımı yapanlar Cabrillo log başlığında ek satır ekleyerek aşağıda gösterilen kategorilerden biri için log sunabilirler. Skor sonuç değerlendirmeleri Tüm yardımcı-ek kategorileri Yüksek güç ve düşük güç olarak sınıflandırılmıştır.
1. Klasik Operatör / Classic Operator (CLASSIC): Sadece tek radio kullanılabilir QSO bulma/arama yardımı kullanılamaz, Katılımcı 48 saatlik yarışma süresinin 24 saatlik bölümü içerisinde değerlendirilir – çalışılmayan zaman en az 60 dakika olmalı ki çalışılmayan zaman olarak değerlendirilsin. Eğer gönderilen log’da 24 saat’den fazla çalışma zamanı var ise ilk 24 saatlik çalışılmış zaman dilimi değerlindirmeye alınacaktır. Tek Operatör Destekli kategori (Single Operatör Assisted) katılımcısı için, Bu alt kategori uygun değildir.
2. ACEMİ – ÇAYLAK / Rookie (ROOKIE): Acemi kategorisi Yarışma zamanında 3 yıldan daha az Amatör telsiz lisansına sahip olanlar içindir. Bu kategori katılımcıları Log Soapbox bölümüne (Log başlığındaki yarışmanın yorum bölümüdür) operator lisansın aldıkları tarihi yazmalıdırlar.Daha once bu kategoride ödül alanlar uygun değildir.
C. Çoklu Operatör Kategorileri (Sadece Tüm Bandlarda) / Multi-Operator Categories (All Band only): Birden fazla operatör yarışma boyunca sonuç skoruna yardımda bulunabilir. QSO bulma/arama yardımı serbesttir. Kategori seçimi çıkış yapılacak Radyo-Telsiz sayısına bağlıdır.
1. Tek Radyo-Telsiz / Single-Transmitter (MULTI-ONE): Run ve Multi operatörler olarak ikiye ayrım yapılarak anlatılabilir. Run operatörü çalıştığı bandı 10dk sure zarfında değiştiremez havada sadece bir TX sinyali olmalıdır. Şayet Multi operatörü Çarpan QSO yapmak istediğinde band bağımsızdır Run operatörü susar Multi operatörü QSO yapar Run tekrar devam eder. Multi operatörü CQ çekemez dolaşarak Multi istasyon avlar ( Multi operator QSO yapacak ise Run’ı susturarak zira havada Tek TX sinyali olmak zorundadır)  Lütfen Multi-One kategorisi katılımı için  cqww.com/rules_faq.htm adresindeki SSS bölümünü okuduğunuzdan emin olun.
a. Yüksek Güç / High Power: Her Radyo-Telsiz’in toplam çıkış gücü 1500 watt’ı aşmamalıdır..
b. Düşük Güç / Low Power: Her Radyo-Telsiz’in toplam çıkış gücü 100 watt’ı aşmamalıdır..
2. İki Radyo-Telsiz /Two Transmitters (MULTI-TWO): Çoklu operatör iki Radyo ile çalışabilir kapsamındadır. Aynı anda iki radyo farklı bandlarda çalıştırılabilir. Log üzerinde hangi istasyonun hangi QSO’yu yaptığı belirtilmelidir. Her Radyo bir saatte en fazla 8 band değişikliği yapabilir. Toplam çıkış gücü 1500 W’ı geçmemelidir.
3. Çoklu Radyo-Telsiz / Multi-Transmitter (MULTI-UNLIMITED): Yarışmada kullanılabilecek band başına bir radyo kullanılabilir yani aynı anda 6 band da 6 radyo kullanılabilir. Aynı anda aynı bandda havada tek tx sinyali olmalıdır. Toplam çıkış gücü 1500 W’ı geçmemelidir.
D. Kontrol Log’u / Checklog: Bu kategoride gönderilen log herhangi bir ödül türünde değerlendirilmeye tabi tutulmayacaktır, Sadece karşı istasyonların QSO’ları için kontrol logu olarak kullanılacaktır.
VI. ÖDÜLLER:
Tek band çalışma içeren Log Tek band kategorisi içinde değerlendirilir. Tek band katılımı olarak belirtilmediği sürece birden fazla band içeren log ‘lar All band olarak değerlendirilecektir.
A. Sertifikalar /Certificates: Her katılımcıya pdf formatında sertifika verilecektir.
B. Plaket /Plaques: Plaketler tüm kategorilerdede en iyi performans için verilir. Şu anki plaketlerin ve sponsorların listesini cqww.com/plaques.htm  adresinden görebilirsiniz. Katılım başına sadece bir plaket verilecektir. Plaket kazanan bir istasyon, bir alt kategoride ödül için değerlendirmeye alınmayacaktır.
VII. KULÜP KATILIMI:
Kulüp puanı ,üyeleri tarafından sunulan Log’ların toplamı toplam puanıdır. Iki ayrı kulüp Yarışma kategorilerisi vardır.
A. USA Kulüpleri / USA Clubs: Kulüp merkezinden 400km yarıçapında bir daire içinde ikamet eden kulüp üyeleriyle sınırlıdır.
B. DX Kulüpleri / DX Clubs: Kulüp üyesi olup kulüp merkezinde veya kulüp merkezine 400km yarıçaplı uzaklığa kadar ikamet eden üyelerin katılımı ile sınırlıdır.
C. Genel Kulüp kuralları:
1.   Milli kuruluşlar (örnek, JARL, REF ve DARC) kulüp yarışma için uygun değildir.
2.   Tek operator katılımcısı sadece bir kulübe katkı sağlayabilir. Çoklu opr. Puanı, faaliyete katılan kulüp üyelerinin yüzdesiyle birden fazla kulübe tahsis edilebilir. Log kayıtlarında Kulübün tam adı belirtilmelidir.
3.   Bir kulübün sonuç lişstesinde yer alabilmesi için en az 4 log gönderimi olmalıdır. Checklog kayıtları için puan verilmez.
4.   İkamet etmek oturmak anlamı şu şekilde tanımlanır; Sürekli olarak yada sürekli kalacak şekilde istasyon lokasyonunun varlığını ifade eder.
VIII. TERİMLER TANIMLAR:
A.   İstasyon konumu: Tüm vericilerin, alıcıların ve antenlerin bulunduğu alandır. Tüm vericiler ve alıcılar, 500 metre çapında bir daire içerisinde olmalıdır. Antenler, RF verici hatları vasıtasıyla vericilere ve alıcılara fiziksel olarak bağlı olmalıdır.
B.   QSO yardımı alma: Operatöre bir sinyalin,çağrı işaretinin veya çarpan tanımlaması sağlayan herhangi bir teknolojinin veya diğer kaynağın kullanılmasıdır. Bu, bir DX cluster, DX spot telnet ve web sitelerinin kullanılması veya bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer bireyleri içeren çalışma düzenlemeleridir.
IX. TÜM KATILIMCILAR İÇİN GENEL KURALLAR:
1.   Katılımcılar, seçtikleri kategorinin sınırları içinde faaliyet göstermelidirler.
2.   Her katılım için farklı bir çağrı işareti kullanılmalıdır. Katılım sahibinin puanına yardımcı olmak için yalnızca katılımcının çağrı işareti kullanılabilir.
3.   Herhangi bir band üzerinde seçilen kategorinin toplam çıkış gücü sınırlaması aşılmamalıdır
4.   DX Summit ve bezeri DX clustterlara kendi kendinizi yayınlamak spot etmek yasaktır.
5.   Tüm çalışma bir istasyona bağlı olmalıdır. Tüm vericiler, alıcılar ve antenlerin fiziksel konumu bir istasyonda ise uzaktan çalışmaya izin verilir. Uzaktan kumandalı bir istasyonun, operatörün lisansı ve yarışma kategorisine uygun olmalıdır.
6.   İstasyon yerinden uzak alıcı kullanımına izin verilmez
7.   Aynı bandda aynı anda yazlızca tek radyo çıkış yapabilir. İki veya daha fazla radyonun aynı bandda çıkış yapabilmesi için tek radyonun çıkışına izin verebilecek ekipman kullanılmalıdır.
8.   Yarışmaya katılan operatör yarışma süresince tüm çağrıları yanıtlar ve QSO değişimlerini yerine getirmesi gerekir.
9.   Kaydedilen log bilgileri herhangi bir veritabanı kullanılarak veya e-mail ile teyit ile QSO bilgilerinin değiştirilmesine, düzeltilmesine izin verilmez.
10.   Kaydedilen çağrı işaretleri, QSO sırasında katılımcılar tarafından havada değişim yapılan bilgiler ile aynı olmalıdır.
11.   ITU 1. Bölge ülke istasyonları için frekans regulasyonunda yer alan planlamadan kaynaklı 40mt bandında SSB mode 7.200khz üzerine çıkış yapmak yasaktır.
12.   ITU 1. Bölge ülke istasyonları için ; Yarışma tarihlerinde 1810 khz altında çıkış yapmak yasaktır.
X. LOG TALİMATLARTI:
Yarışmaya Log gönderimi için Bilgisayar destekli log kullanımı gerektirmektedir.
1.   Log'larda her QSO için aşağıdaki bilgileri göstermek zorunludur : Doğru tarih ve UTC saati , Frekans yada band, çalışılan istasyonun çağrı işareti, değişimde verilen , ve değişimde alınan bilgiler. Gerekli bilgilerin olmaması durumunda log Checklog statüsüne alınacaktır. Dünya ve Kıta ödül için yarışan İstasyonların loglarına çalışılan frekansların net nokta kayıtları sağlanmalıdır
2.   Tek band ve çok band'da yarışma süresince yaptıkları tüm QSO ları kayıt etmeleri gerekir. Cabrillo başlığında ve özet sayfasındaki band ve QSO bilgileri puanlamaya esas olacaktır. Sadece tek bandlı log bilgileri tek band katılım statüsünde değerlendirilecektir.
3.   Log'lar için CABRILLO dosya biçimi standarttır. CABRILLO dosya biçimi ve başlık formatını görmek için cqww.com/lcabrillo.htm adresine bakılmalıdır. Yanlış başlık ve kategori bilgisi Checklog statüsü ile sonuçlanabilir.
4.   E-Posta veya Web üzerinden upload yöntemiyle log gönderilmesi: Web üzerinden ise cqww.com/logcheck/ adresi kullanılarak log upload edilebilir.
5.   CABRILLO fotmatında olmayan log'lar için talimatlar: Eğer loğunuz Cabrillo formatında değil ise Yarışma komitesine başvurarak hangi formatta teslim edilebileceği yardımı alınabilir.
6.   Kağıt üzerine kayıtlı log'lar için talimatlar : Kağıt üzerine kayıtlı log'lar CQ WW Contest, P.O. Box 481, New Carlisle, OH 45344, USA adresine gönderilmelidir. Her kağıt kayıtlı log'da tüm puanlama bilgileri, katılım kategorisini ve katılımcının adı ve e-posta adresinizi listeleyen Özet bilgiler olmalıdır.
7.   Katılım Onayı: Alınan tüm loglar için teyid e-posta gönderilir. Alınan logların listesi cqww.com takip edilebilir
8.   Log’u geri çekebilme: Katılımcı log tesliminden sonra 30 gün içerisinde kendi isteğiyle log'unu geri çekebilir, konuyla ilgili talimat Yarışma komitesinden alınabilir.
XI. LOG SON GÖNDERİM TARİHİ:
1.   Tüm yarışmacılar loglarını yarışma bitiminden sonra beş (5) gün içinde göndermelidir. SSB yarışmasının log’u en geç 23:59 UTC 2-Kasım 2018 tarihine kadar
CW yarışmasının log’u ise en geç 23:59 UTC 30-Kasım 2018 tarihine kadar gönderilmesi gerekir. Son başvuru tarihinden sonra gönderilen log'lar geç gönderilme statüsünde geçersiz sayılacaktır.
2.   Ek süre cqww.com/contact adresinden talep edilebilir. Geçerli uzatma sebepleri son başvuru tarihinden önce iletilmelidir. Ek süre Yarışma Direktörü tarafından onaylandıktan sonra verilebilir
3.   Son başvuru tarihinden sonra sunulan veya gönderilen log’lar sonuç listesinde gösterilir ancak ödül verilmez.
XII. DEĞERLENDİRME:
CQ WW DX Yarışma Komitesi yarışmaya katılanları kontrol ve sonuçlandırmayla sorumludur. Katılımcılardan kurallara uyma iyi bir amatör radyoculuk sergilemeleri beklenmektedir. Yarışmada sportmenlik dışı davranış veya kurallarının ihlali Yarışma Komitesi tarafından disiplin cezasına neden olabilir.
A. Sportmenlik dışı Davranış: sportmenlik dışı davranış örnekleri arasında, ancak bunlarla sınırlı değildir:
1.   Radyo kullanılmadan herhangi bir sohbet odaları, mesajlaşma, VOIP, sosyal medya üzerinden QSO yapılmış gibi teyid almak.
2.   Lisans sınırlamaları dışındaki frekanslar üzerinde katılımcı tarafından çıkış yapmak.
3.   Zaman sınırlaması dışındaki band değişiklikleri
4.   Çok fazla doğrulanamayan QSO ve doğrulanamayan çarpan
5.   Aşırı band genişliği ve kullanılan bandın dışında harmonik oluşturmak
B. Ses Kayıtları: (a) Dünya, (b) Kıta veya (c) USA bölge kategorileri düzeylerinde ilk üç  için yarışan herhangi bir tek operatör’den (bkz. VA1), tx ve rx sinyal sesi duyulan şekilde kaydetmelidir Yarışma süresince operatör tarafından, Kayıt ortak bir formatta (ör., Mp3) olmalı ve her bir kulağın sesini ayrı bir kanal olarak içermelidir (SO2R). Kayıt, sürekli bir kayıt olmalı (tek tek QSO'ların ayrı ayrı kaydı değil). QSO kaydı olmadığı yani çalışılmadığı sürelerde kayıt yapılmamalıdır. Bu kayıtlar 120 gün içinde Komite tarafından istenebilir. Kayıt dosyaları, talepden sonra 5 gün içinde katılımcı tarafından sağlanmalıdır. Herhangi bir kayıt mevcut değilse, Komite uygun bir kategoriye yeniden sınıflandırabilir, Komite Checklog olarak yeniden sınıflandırabilir veya katılımcıyı diskalifiye edebilir.
C. Disiplinsiz davranışlar: Bir ihlal durumunda, katılımcı, Komitenin takdirine bağlı olarak diskalifiye edilir.
1.   Katılımcılar sonuç listesinde yayınlanacak ancak ödül hakkı verilmeyecektir.
2.   Komite nin sonuç bildirimi e-posta ile Log’da gönderilen e-posta adresine gönderilecektir. Katılımcının Yarışma Direktörüne itiraz etmesi için beş günü vardır. O tarihten sonra kararlar kesinleşir.
3.   Komite yarışma kategorisinde gerekli gördüğü takdirde değişim hakkını saklı tutar.
E. Log Kontrol: Tüm log'lar özel yazılım ve insan sorgusu kullanılarak kontrol edilir .
1.   Duplicate / Çift çağrı işareti ile ayn bandda yapılan QSO lar herhangi bir ceza verilmeden log'dan çıkartılır.
2.   Yanlış kayıt edilen QSO değişim bilgileri log'dan çıkartılır
3.   İki istasyon arasındaki QSO'daki Çağrı işareti hataları yada bir log'da bulunmayan QSO iki puan değerinde ek ceza verilir.
XIII. AÇIKLAMA:
CQ WW yarışmasına log'unu gönderen yarışmacı, incelemek ve değerlendirmek için CQ WW Yarışma Komitesi'nin çabalarını ve dikkatini koşulsuz kabul eder; 1) Bu kuralları okudum ve anladım, 2) İstasyon ve yeri için amatör radyo yönetmelik ve kurallarına göre çalıştırdığını bunlara bağlı kalmayı kabul eder, 3) Log bilgilerinin halka açık listeleneceğini kabul eder, 4) Komitenin diskalifiye ve diğer kararlarının kesin ve resmi olduğunu kabul eder Katılımcı yukarıdaki maddelerin tümünü kabul etmez yada isteksiz ise yarışma katılımına aday olmaz ve log kontrol ve incelenmesi için gönderimde bulunmaz

CQ WW yarışması için soru ve sorunlarda, cqww.com/contact/ e-posta ile iletişim sağlanabilir. Sıkça sorulan sorular için cevaplarına cqww.com/rules_faq.htm adresinden ulaşılabilir.
« Son Düzenleme: 18 Ekim 2019, 23:39:26 Gönderen: TA5FA »
\\//YOUTUBE KANALIMA ABONE OLURSANIZ MEMNUN OLURUM  https://www.youtube.com/user/ta5fa?sub_confirmation=1

Çevrimdışı TA4CS

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2019
« Yanıtla #1 : 18 Ekim 2019, 22:16:00 »
 N1MM & AATEST
Destekliyor yarışmaya katılacak arkadaşlara başarılar dilerim. 73
Dürüstlük Pahalı Bir Mülktür Ucuz İnsanlarda Bulunmaz.
'' Okumazsan yerin şantiye; Dinlenmeden parmak.banma krem şantiye.''
EFELER-AYDIN
KM37WU
37° 50' 05'' N
27° 50' 22'' E

Çevrimdışı TA5FA

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2019
« Yanıtla #2 : 21 Ekim 2019, 00:27:48 »
Voacap verilerine göre  ANKARA <> CANADA-Halifax arasındaki şartlar
100W verici gücü ve 10m~~30m arası 3el.yagi  40-80 arası dipol olarak setuplıdır.

Voacap verilerine çok güvensem de gerek karşı istasyonların ekipmanları, gerekse istasyonların iyonosferi yeterince ısıtması (hi hi hi) sebebiyle SSB nin çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum.

 

 
\\//YOUTUBE KANALIMA ABONE OLURSANIZ MEMNUN OLURUM  https://www.youtube.com/user/ta5fa?sub_confirmation=1

Çevrimdışı TA3EP

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2019
« Yanıtla #3 : 21 Ekim 2019, 14:06:44 »
Yeni antenimi bitirsem bile, maalesef hafta sonu evde olmayacağım :( Bu yarışmayı da kaçırmak istemiyorum. FT-857 ve opek mobil antenle arabadan biraz QSO yapmaya çalışacağım.
I ♥ HF SSB
I ♥ 20m BAND

Çevrimdışı TA3BP

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2019
« Yanıtla #4 : 23 Ekim 2019, 10:45:53 »
Allah isterse Yüksek güçte, yardımcısız tek kullanıcı olarak tüm bandlarda katılmayı dilemekteyim. İlk kez geçen sene katılmıştım. Derece yapmaktan ziyade (yaş ilerliyor artık) güzel DX fırsatı çıktığından ve sair zamanlarda ortalıklarda görünmeyen yerlerin istasyonlarını yakalamak açısından güzel bir olanak olduğunu düşünüyorum.
Katılacaklara hayırlı sonuçlar dilerim...

Çevrimdışı TA3ST

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2019
« Yanıtla #5 : 24 Ekim 2019, 19:27:20 »
Hedefim bu 2 çağrı işaretinin yer değiştirmesi RK9Q <> TA3AER (Kıta Rekoru)
2017 de 15 saat çalışıp 243 qso yapmışım, Kıta rekoru için 400 qso ya ihtiyaç var.
Ya nasip deyip denemek lazım
Sefer bizden , Zafer Allah'tan
Single Op, Assisted QRP 20 Meters

Çevrimdışı TA4CS

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2019
« Yanıtla #6 : 24 Ekim 2019, 20:49:45 »
Başarılar inşALLAH 73.
Dürüstlük Pahalı Bir Mülktür Ucuz İnsanlarda Bulunmaz.
'' Okumazsan yerin şantiye; Dinlenmeden parmak.banma krem şantiye.''
EFELER-AYDIN
KM37WU
37° 50' 05'' N
27° 50' 22'' E

Çevrimdışı TA4CS

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2019
« Yanıtla #7 : 27 Ekim 2019, 00:26:49 »
  Yarışmaya katılan arkadaşlara tebrikler bu yarışmada 4 bant çalışma imkanın oldu uzun yıllar sonra 28 MHz de az da olsa qso yapmanın sevinci ayrı  çok şükür yorucu ve güzel bir yarışma ile TA yı temsil ettim statistics sonraki yıllarda ihtiyaç olabilir Mehmet beyin dikkatine saygılarımla 73.
Dürüstlük Pahalı Bir Mülktür Ucuz İnsanlarda Bulunmaz.
'' Okumazsan yerin şantiye; Dinlenmeden parmak.banma krem şantiye.''
EFELER-AYDIN
KM37WU
37° 50' 05'' N
27° 50' 22'' E

Çevrimdışı TA4CS

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2019
« Yanıtla #8 : 27 Ekim 2019, 21:37:34 »
.
Dürüstlük Pahalı Bir Mülktür Ucuz İnsanlarda Bulunmaz.
'' Okumazsan yerin şantiye; Dinlenmeden parmak.banma krem şantiye.''
EFELER-AYDIN
KM37WU
37° 50' 05'' N
27° 50' 22'' E

Çevrimdışı TA4CS

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2019
« Yanıtla #9 : 28 Ekim 2019, 00:43:21 »
.
Dürüstlük Pahalı Bir Mülktür Ucuz İnsanlarda Bulunmaz.
'' Okumazsan yerin şantiye; Dinlenmeden parmak.banma krem şantiye.''
EFELER-AYDIN
KM37WU
37° 50' 05'' N
27° 50' 22'' E

Çevrimdışı TA3ST

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2019
« Yanıtla #10 : 28 Ekim 2019, 12:42:44 »
Yarışmaya katılıp Log gönderenleri tebrik ederim.

Yukarıdaki mesajda da belirttiğim gibi Asisted 20m QRP katıldım.
399 QSO ile Log gönderilmiştir (2 Dupe var)
Hadi hayırlısı.

Bir aksilik çıkmazsa o iki çağrı işareti yer değiştirecek, eğer bu mümkün olursa muhtemelen Dünya 1. liği de gelebilir.

Çevrimdışı TA2TC

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2019
« Yanıtla #11 : 28 Ekim 2019, 23:24:23 »
Log gönderimini yaptım. Katılan herkese başarılar. Abdulkadir Bey, inşallah güzel haberlerinizle bizleri gururlandırırsınız.

Çevrimdışı TA5FA

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2019
« Yanıtla #12 : 29 Ekim 2019, 11:30:28 »
Log gönderenlerimiz

listeye ilave  YM1KM, TA5FA
« Son Düzenleme: 29 Ekim 2019, 11:31:25 Gönderen: TA5FA »
\\//YOUTUBE KANALIMA ABONE OLURSANIZ MEMNUN OLURUM  https://www.youtube.com/user/ta5fa?sub_confirmation=1

Çevrimdışı TA2NC

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2019
« Yanıtla #13 : 29 Ekim 2019, 12:02:36 »
Yine bol bol non-assisted'imiz var.
dxspot kullanmayan, herhangi birinden hic bir yardim almayan (cay kahve servisi disinda) bu kadar cok amatorumuz olmasi gozlerimi yasartiyor :)


Çevrimdışı TA3E

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2019
« Yanıtla #14 : 04 Kasım 2019, 02:10:23 »
Yarışmaya katılan tüm ekipleri/arkadaşları tebrik ederim

TC3D İşareti ile TA3D Yaşar (SK) hocamız anısına katılım yapılmıştır.

katılım durumuna göre kategoriler.

Alirıza ÖZSARAN - TA3EL - 555 025 16 77 
Küçük şahsiyetler; kişilerle uğraşır.
Vasat şahsiyetler; olaylarla uğraşır.
Büyük şahsiyetler; Fikirlerle uğraşır.

Çevrimdışı TA5FA

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2019
« Yanıtla #15 : 04 Kasım 2019, 09:45:54 »
Ham puanlar ve sonuçlar için buyrun
https://cqww.com/raw.htm?mode=ph

Yapacam dedi ve gol oldu hayırlı olsun.

« Son Düzenleme: 04 Kasım 2019, 09:49:55 Gönderen: TA5FA »
\\//YOUTUBE KANALIMA ABONE OLURSANIZ MEMNUN OLURUM  https://www.youtube.com/user/ta5fa?sub_confirmation=1

Çevrimdışı TA3ST

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2019
« Yanıtla #16 : 04 Kasım 2019, 12:26:13 »
Büyük emek verdim gerçekten,
RAW sonuçlara göre amacıma ulaşmış durumdayım.
Bu şekliyle kesinleşir inşallah, bekleyip göreceğiz.

Çevrimdışı TA4CS

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2019
« Yanıtla #17 : 04 Kasım 2019, 20:33:05 »
Emek olmadan başarı olmuyor tebrik eder başarılarının devamını dilerim.73
Dürüstlük Pahalı Bir Mülktür Ucuz İnsanlarda Bulunmaz.
'' Okumazsan yerin şantiye; Dinlenmeden parmak.banma krem şantiye.''
EFELER-AYDIN
KM37WU
37° 50' 05'' N
27° 50' 22'' E

Çevrimdışı TA3NTI

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2019
« Yanıtla #18 : 04 Kasım 2019, 20:46:01 »
Abdülkadir abi tebrik ederim. Seninle gurur duyuyoruz.

Çevrimdışı TA4CS

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2019
« Yanıtla #19 : 04 Kasım 2019, 20:57:54 »
.
Dürüstlük Pahalı Bir Mülktür Ucuz İnsanlarda Bulunmaz.
'' Okumazsan yerin şantiye; Dinlenmeden parmak.banma krem şantiye.''
EFELER-AYDIN
KM37WU
37° 50' 05'' N
27° 50' 22'' E