Gönderen Konu: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2018  (Okunma sayısı 2725 defa)

Çevrimdışı TA5FA

CQ Worldwide DX Contest, SSB 2018
« : 24 Ekim 2018, 19:22:44 »
2018 CQ World-Wide DX Yarışması
SSB: 27-28 Ekim      CW: 24-25 Kasım
Başlangıç 00:00:00 UTC C.tesi   Bitiş 23:59:59 UTC Pazar
I. AMAÇ: Dünyada çapındaki amatörler ile mümkün olduğunca çok CQ zone bölgeleri ve ülkeleri ile QSO yapmak temas kurmak.
II. BANDLAR: Yanlızca altı band : 1.8, 3.5, 7, 14, 21 ve 28 MHz. Ülkenizin ve uluslararası band planlarına uymak mutlak şarttır.
III. YARIŞMA QSO DEĞİŞİMİ: SSB: RS + CQ Zone No (örneğin, 59 20). CW: RST + CQ Bölgesi (örneğin, 599 20).
IV. PUANLAMA:
A. Puan: CQ bölge ve ülke çarpanlarının toplamı ile QSO puan toplamları çarpılarak Toplam skor sonucu elde edilir. Örnek: 1000 QSO puanı x (30 CQ Zone + 70 Ülke DXCC) = 100,000 (skor).
B. QSO Puanı: Her istasyon ile band başına 1 kez QSO yapılabilir. QSO puanı çalışılan istasyonun kıta-ülke yerine dayalı değişim gösterir.
1.   Farklı kıtalarda istasyonları arasındaki QSO’lar üç (3) puan sayılır.
2.   Aynı kıtadaki istasyonlar arasında ancak farklı ülkeler ile QSO bir (1) puan sayılır
3.   Aynı ülkedeki iki istasyonun QSO ‘su sıfır (0) puan sayılır
C. Çarpan: İki tip çarpan vardır.
1.   Bölge: Her banda bir kez olmak şartıyla Her biri farklı CQ Zone QSO’ su için bir (1) bir çarpan verilir. CQ Zone standart listesi geçerlidir.
2.   Ülke: Her bandda birkez olmak şartıyla her farklı DXCC ülkesi için bir (1) çarpan verilir.
V. KATILIM KATEGORİLERİ:
A. Single Operator / Tek Operatör Kategoriler: Tüm yarışma operasyonu boyunca log kayıt ve radyo-telsiz kullanımı sadece 1 ve aynı operatör ile yapılabilir. Tüm operasyonda sadece 1 Radyo-telsiz kullanılmasına izin verilir.
1. Single Operator / Tek Operatör: Herhangibir türde QSO bulma/arama yardımı almak yasaktır (bakınız kural açıklaması VIII.2).
a. Yüksek Güç / High Power (Tüm Bandlarda veya Tek Band / All Band or Single Band): Toplam çıkış gücü 1500 watt’ı aşmamalıdır.
b. Düşük Güç / Low Power (Tüm Bandlarda yada Tek Band / All Band or Single Band): Toplam çıkış gücü 100 watt ı aşmamalıdır
c. QRP (Tüm band veya Tek band): Toplam çıkış gücü 5 watt ı aşmamalıdır.
2. Tek Operatör Yardımlı / Single Operator Assisted: Bu kategoride katılımlarda QSO bulma/arama yardımı alabilirsiniz (bakınız kural açıklaması VIII.2).
a. Yüksek Güç Yardımlı / High Power Assisted (Tüm band veya Tek band): Toplam çıkış gücü 1500 watt’ı aşmamalıdır..
b. Düşük Güç Yardımlı / Low Power Assisted (Tüm band veya Tek band): Toplam çıkış gücü 100 watt’ı aşmamalıdır..
c. QRP Yardımlı / QRP Assisted (Tüm band veya Tek band): Toplam çıkış güçü 5 watt’ı aşmamalıdır.
B. Tek Operatör Yardımlı-Ek Kategoriler / Single Operator Overlay Categories: Tek operatör katılımı yapanlar Cabrillo log başlığında ek satır ekleyerek aşağıda gösterilen kategorilerden biri için log sunabilirler. Skor sonuç değerlendirmeleri Tüm yardımcı-ek kategorileri Yüksek güç ve düşük güç olarak sınıflandırılmıştır.
1. Klasik Operatör / Classic Operator (CLASSIC): Sadece tek radio kullanılabilir QSO bulma/arama yardımı kullanılamaz, Katılımcı 48 saatlik yarışma süresinin 24 saatlik bölümü içerisinde değerlendirilir – çalışılmayan zaman en az 60 dakika olmalı ki çalışılmayan zaman olarak değerlendirilsin. Eğer gönderilen log’da 24 saat’den fazla çalışma zamanı var ise ilk 24 saatlik çalışılmış zaman dilimi değerlindirmeye alınacaktır. Tek Operatör Destekli kategori (Single Operatör Assisted) katılımcısı için, Bu alt kategori uygun değildir.
2. ACEMİ – ÇAYLAK / Rookie (ROOKIE): Acemi kategorisi Yarışma zamanında 3 yıldan daha az Amatör telsiz lisansına sahip olanlar içindir. Bu kategori katılımcıları Log Soapbox bölümüne (Log başlığındaki yarışmanın yorum bölümüdür) operator lisansın aldıkları tarihi yazmalıdırlar.Daha once bu kategoride ödül alanlar uygun değildir.
C. Çoklu Operatör Kategorileri (Sadece Tüm Bandlarda) / Multi-Operator Categories (All Band only): Birden fazla operatör yarışma boyunca sonuç skoruna yardımda bulunabilir. QSO bulma/arama yardımı serbesttir. Kategori seçimi çıkış yapılacak Radyo-Telsiz sayısına bağlıdır.
1. Tek Radyo-Telsiz / Single-Transmitter (MULTI-ONE): Run ve Multi operatörler olarak ikiye ayrım yapılarak anlatılabilir. Run operatörü çalıştığı bandı 10dk sure zarfında değiştiremez havada sadece bir TX sinyali olmalıdır. Şayet Multi operatörü Çarpan QSO yapmak istediğinde band bağımsızdır Run operatörü susar Multi operatörü QSO yapar Run tekrar devam eder. Multi operatörü CQ çekemez dolaşarak Multi istasyon avlar ( Multi operator QSO yapacak ise Run’ı susturarak zira havada Tek TX sinyali olmak zorundadır)  Lütfen Multi-One kategorisi katılımı için  cqww.com/rules_faq.htm adresindeki SSS bölümünü okuduğunuzdan emin olun.
a. Yüksek Güç / High Power: Her Radyo-Telsiz’in toplam çıkış gücü 1500 watt’ı aşmamalıdır..
b. Düşük Güç / Low Power: Her Radyo-Telsiz’in toplam çıkış gücü 100 watt’ı aşmamalıdır..
2. İki Radyo-Telsiz /Two Transmitters (MULTI-TWO): Çoklu operatör iki Radyo ile çalışabilir kapsamındadır. Aynı anda iki radyo farklı bandlarda çalıştırılabilir. Log üzerinde hangi istasyonun hangi QSO’yu yaptığı belirtilmelidir. Her Radyo bir saatte en fazla 8 band değişikliği yapabilir. Toplam çıkış gücü 1500 W’ı geçmemelidir.
3. Çoklu Radyo-Telsiz / Multi-Transmitter (MULTI-UNLIMITED): Yarışmada kullanılabilecek band başına bir radyo kullanılabilir yani aynı anda 6 band da 6 radyo kullanılabilir. Aynı anda aynı bandda havada tek tx sinyali olmalıdır. Toplam çıkış gücü 1500 W’ı geçmemelidir.
D. Kontrol Log’u / Checklog: Bu kategoride gönderilen log herhangi bir ödül türünde değerlendirilmeye tabi tutulmayacaktır, Sadece karşı istasyonların QSO’ları için kontrol logu olarak kullanılacaktır.
VI. ÖDÜLLER:
Tek band çalışma içeren Log Tek band kategorisi içinde değerlendirilir. Tek band katılımı olarak belirtilmediği sürece birden fazla band içeren log ‘lar All band olarak değerlendirilecektir.
A. Sertifikalar /Certificates: Her katılımcıya pdf formatında sertifika verilecektir.
B. Plaket /Plaques: Plaketler tüm kategorilerdede en iyi performans için verilir. Şu anki plaketlerin ve sponsorların listesini cqww.com/plaques.htm  adresinden görebilirsiniz. Katılım başına sadece bir plaket verilecektir. Plaket kazanan bir istasyon, bir alt kategoride ödül için değerlendirmeye alınmayacaktır.
VII. KULÜP KATILIMI:
Kulüp puanı ,üyeleri tarafından sunulan Log’ların toplamı toplam puanıdır. Iki ayrı kulüp Yarışma kategorilerisi vardır.
A. USA Kulüpleri / USA Clubs: Kulüp merkezinden 400km yarıçapında bir daire içinde ikamet eden kulüp üyeleriyle sınırlıdır.
B. DX Kulüpleri / DX Clubs: Kulüp üyesi olup kulüp merkezinde veya kulüp merkezine 400km yarıçaplı uzaklığa kadar ikamet eden üyelerin katılımı ile sınırlıdır.
C. Genel Kulüp kuralları:
1.   Milli kuruluşlar (örnek, JARL, REF ve DARC) kulüp yarışma için uygun değildir.
2.   Tek operator katılımcısı sadece bir kulübe katkı sağlayabilir. Çoklu opr. Puanı, faaliyete katılan kulüp üyelerinin yüzdesiyle birden fazla kulübe tahsis edilebilir. Log kayıtlarında Kulübün tam adı belirtilmelidir.
3.   Bir kulübün sonuç lişstesinde yer alabilmesi için en az 4 log gönderimi olmalıdır. Checklog kayıtları için puan verilmez.
4.   İkamet etmek oturmak anlamı şu şekilde tanımlanır; Sürekli olarak yada sürekli kalacak şekilde istasyon lokasyonunun varlığını ifade eder.
VIII. TERİMLER TANIMLAR:
A.   İstasyon konumu: Tüm vericilerin, alıcıların ve antenlerin bulunduğu alandır. Tüm vericiler ve alıcılar, 500 metre çapında bir daire içerisinde olmalıdır. Antenler, RF verici hatları vasıtasıyla vericilere ve alıcılara fiziksel olarak bağlı olmalıdır.
B.   QSO yardımı alma: Operatöre bir sinyalin,çağrı işaretinin veya çarpan tanımlaması sağlayan herhangi bir teknolojinin veya diğer kaynağın kullanılmasıdır. Bu, bir DX cluster, DX spot telnet ve web sitelerinin kullanılması veya bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer bireyleri içeren çalışma düzenlemeleridir.
IX. TÜM KATILIMCILAR İÇİN GENEL KURALLAR:
1.   Katılımcılar, seçtikleri kategorinin sınırları içinde faaliyet göstermelidirler.
2.   Her katılım için farklı bir çağrı işareti kullanılmalıdır. Katılım sahibinin puanına yardımcı olmak için yalnızca katılımcının çağrı işareti kullanılabilir.
3.   Herhangi bir band üzerinde seçilen kategorinin toplam çıkış gücü sınırlaması aşılmamalıdır
4.   DX Summit ve bezeri DX clustterlara kendi kendinizi yayınlamak spot etmek yasaktır.
5.   Tüm çalışma bir istasyona bağlı olmalıdır. Tüm vericiler, alıcılar ve antenlerin fiziksel konumu bir istasyonda ise uzaktan çalışmaya izin verilir. Uzaktan kumandalı bir istasyonun, operatörün lisansı ve yarışma kategorisine uygun olmalıdır.
6.   İstasyon yerinden uzak alıcı kullanımına izin verilmez
7.   Aynı bandda aynı anda yazlızca tek radyo çıkış yapabilir. İki veya daha fazla radyonun aynı bandda çıkış yapabilmesi için tek radyonun çıkışına izin verebilecek ekipman kullanılmalıdır.
8.   Yarışmaya katılan operatör yarışma süresince tüm çağrıları yanıtlar ve QSO değişimlerini yerine getirmesi gerekir.
9.   Kaydedilen log bilgileri herhangi bir veritabanı kullanılarak veya e-mail ile teyit ile QSO bilgilerinin değiştirilmesine, düzeltilmesine izin verilmez.
10.   Kaydedilen çağrı işaretleri, QSO sırasında katılımcılar tarafından havada değişim yapılan bilgiler ile aynı olmalıdır.
11.   ITU 1. Bölge ülke istasyonları için frekans regulasyonunda yer alan planlamadan kaynaklı 40mt bandında SSB mode 7.200khz üzerine çıkış yapmak yasaktır.
12.   ITU 1. Bölge ülke istasyonları için ; Yarışma tarihlerinde 1810 khz altında çıkış yapmak yasaktır.
X. LOG TALİMATLARTI:
Yarışmaya Log gönderimi için Bilgisayar destekli log kullanımı gerektirmektedir.
1.   Log'larda her QSO için aşağıdaki bilgileri göstermek zorunludur : Doğru tarih ve UTC saati , Frekans yada band, çalışılan istasyonun çağrı işareti, değişimde verilen , ve değişimde alınan bilgiler. Gerekli bilgilerin olmaması durumunda log Checklog statüsüne alınacaktır. Dünya ve Kıta ödül için yarışan İstasyonların loglarına çalışılan frekansların net nokta kayıtları sağlanmalıdır
2.   Tek band ve çok band'da yarışma süresince yaptıkları tüm QSO ları kayıt etmeleri gerekir. Cabrillo başlığında ve özet sayfasındaki band ve QSO bilgileri puanlamaya esas olacaktır. Sadece tek bandlı log bilgileri tek band katılım statüsünde değerlendirilecektir.
3.   Log'lar için CABRILLO dosya biçimi standarttır. CABRILLO dosya biçimi ve başlık formatını görmek için cqww.com/lcabrillo.htm adresine bakılmalıdır. Yanlış başlık ve kategori bilgisi Checklog statüsü ile sonuçlanabilir.
4.   E-Posta veya Web üzerinden upload yöntemiyle log gönderilmesi: Web üzerinden ise cqww.com/logcheck/ adresi kullanılarak log upload edilebilir.
5.   CABRILLO fotmatında olmayan log'lar için talimatlar: Eğer loğunuz Cabrillo formatında değil ise Yarışma komitesine başvurarak hangi formatta teslim edilebileceği yardımı alınabilir.
6.   Kağıt üzerine kayıtlı log'lar için talimatlar : Kağıt üzerine kayıtlı log'lar CQ WW Contest, P.O. Box 481, New Carlisle, OH 45344, USA adresine gönderilmelidir. Her kağıt kayıtlı log'da tüm puanlama bilgileri, katılım kategorisini ve katılımcının adı ve e-posta adresinizi listeleyen Özet bilgiler olmalıdır.
7.   Katılım Onayı: Alınan tüm loglar için teyid e-posta gönderilir. Alınan logların listesi cqww.com takip edilebilir
8.   Log’u geri çekebilme: Katılımcı log tesliminden sonra 30 gün içerisinde kendi isteğiyle log'unu geri çekebilir, konuyla ilgili talimat Yarışma komitesinden alınabilir.
XI. LOG SON GÖNDERİM TARİHİ:
1.   Tüm yarışmacılar loglarını yarışma bitiminden sonra beş (5) gün içinde göndermelidir. SSB yarışmasının log’u en geç 23:59 UTC 2-Kasım 2018 tarihine kadar
CW yarışmasının log’u ise en geç 23:59 UTC 30-Kasım 2018 tarihine kadar gönderilmesi gerekir. Son başvuru tarihinden sonra gönderilen log'lar geç gönderilme statüsünde geçersiz sayılacaktır.
2.   Ek süre cqww.com/contact adresinden talep edilebilir. Geçerli uzatma sebepleri son başvuru tarihinden önce iletilmelidir. Ek süre Yarışma Direktörü tarafından onaylandıktan sonra verilebilir
3.   Son başvuru tarihinden sonra sunulan veya gönderilen log’lar sonuç listesinde gösterilir ancak ödül verilmez.
XII. DEĞERLENDİRME:
CQ WW DX Yarışma Komitesi yarışmaya katılanları kontrol ve sonuçlandırmayla sorumludur. Katılımcılardan kurallara uyma iyi bir amatör radyoculuk sergilemeleri beklenmektedir. Yarışmada sportmenlik dışı davranış veya kurallarının ihlali Yarışma Komitesi tarafından disiplin cezasına neden olabilir.
A. Sportmenlik dışı Davranış: sportmenlik dışı davranış örnekleri arasında, ancak bunlarla sınırlı değildir:
1.   Radyo kullanılmadan herhangi bir sohbet odaları, mesajlaşma, VOIP, sosyal medya üzerinden QSO yapılmış gibi teyid almak.
2.   Lisans sınırlamaları dışındaki frekanslar üzerinde katılımcı tarafından çıkış yapmak.
3.   Zaman sınırlaması dışındaki band değişiklikleri
4.   Çok fazla doğrulanamayan QSO ve doğrulanamayan çarpan
5.   Aşırı band genişliği ve kullanılan bandın dışında harmonik oluşturmak
B. Ses Kayıtları: (a) Dünya, (b) Kıta veya (c) USA bölge kategorileri düzeylerinde ilk üç  için yarışan herhangi bir tek operatör’den (bkz. VA1), tx ve rx sinyal sesi duyulan şekilde kaydetmelidir Yarışma süresince operatör tarafından, Kayıt ortak bir formatta (ör., Mp3) olmalı ve her bir kulağın sesini ayrı bir kanal olarak içermelidir (SO2R). Kayıt, sürekli bir kayıt olmalı (tek tek QSO'ların ayrı ayrı kaydı değil). QSO kaydı olmadığı yani çalışılmadığı sürelerde kayıt yapılmamalıdır. Bu kayıtlar 120 gün içinde Komite tarafından istenebilir. Kayıt dosyaları, talepden sonra 5 gün içinde katılımcı tarafından sağlanmalıdır. Herhangi bir kayıt mevcut değilse, Komite uygun bir kategoriye yeniden sınıflandırabilir, Komite Checklog olarak yeniden sınıflandırabilir veya katılımcıyı diskalifiye edebilir.
C. Disiplinsiz davranışlar: Bir ihlal durumunda, katılımcı, Komitenin takdirine bağlı olarak diskalifiye edilir.
1.   Katılımcılar sonuç listesinde yayınlanacak ancak ödül hakkı verilmeyecektir.
2.   Komite nin sonuç bildirimi e-posta ile Log’da gönderilen e-posta adresine gönderilecektir. Katılımcının Yarışma Direktörüne itiraz etmesi için beş günü vardır. O tarihten sonra kararlar kesinleşir.
3.   Komite yarışma kategorisinde gerekli gördüğü takdirde değişim hakkını saklı tutar.
E. Log Kontrol: Tüm log'lar özel yazılım ve insan sorgusu kullanılarak kontrol edilir .
1.   Duplicate / Çift çağrı işareti ile ayn bandda yapılan QSO lar herhangi bir ceza verilmeden log'dan çıkartılır.
2.   Yanlış kayıt edilen QSO değişim bilgileri log'dan çıkartılır
3.   İki istasyon arasındaki QSO'daki Çağrı işareti hataları yada bir log'da bulunmayan QSO iki puan değerinde ek ceza verilir.
XIII. AÇIKLAMA:
CQ WW yarışmasına log'unu gönderen yarışmacı, incelemek ve değerlendirmek için CQ WW Yarışma Komitesi'nin çabalarını ve dikkatini koşulsuz kabul eder; 1) Bu kuralları okudum ve anladım, 2) İstasyon ve yeri için amatör radyo yönetmelik ve kurallarına göre çalıştırdığını bunlara bağlı kalmayı kabul eder, 3) Log bilgilerinin halka açık listeleneceğini kabul eder, 4) Komitenin diskalifiye ve diğer kararlarının kesin ve resmi olduğunu kabul eder Katılımcı yukarıdaki maddelerin tümünü kabul etmez yada isteksiz ise yarışma katılımına aday olmaz ve log kontrol ve incelenmesi için gönderimde bulunmaz

CQ WW yarışması için soru ve sorunlarda, cqww.com/contact/ e-posta ile iletişim sağlanabilir. Sıkça sorulan sorular için cevaplarına cqww.com/rules_faq.htm adresinden ulaşılabilir.


« Son Düzenleme: 24 Ekim 2018, 22:10:00 Gönderen: TA5FA »
//\\ YOUTUBE KANALIMA ABONE OLURSANIZ MEMNUN OLURUM  https://www.youtube.com/user/ta5fa?sub_confirmation=1 
\\// YOUTUBE KANALIMA ABONE OLURSANIZ MEMNUN OLURUM  https://www.youtube.com/user/ta5fa?sub_confirmation=1 
//\\

Çevrimdışı TA4CS

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2018
« Yanıtla #1 : 24 Ekim 2018, 23:35:34 »
  N1MM & AATEST
Destekliyor yarışmaya katılacak arkadaşlara başarılar dilerim. 73
Dürüstlük Pahalı Bir Mülktür Ucuz İnsanlarda Bulunmaz.
'' Okumazsan yerin şantiye; Dinlenmeden parmak.banma krem şantiye.''
EFELER-AYDIN
KM37WU
37° 50' 05'' N
27° 50' 22'' E

Çevrimdışı TA2NC

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2018
« Yanıtla #2 : 25 Ekim 2018, 00:33:31 »
Ankarada olup şu yarışmaya katilayim/bakayım diyen istasyon var ise, mesaj atarsa lokasyonumuzu paylasiriz.

73Çevrimdışı TA2FE

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2018
« Yanıtla #3 : 25 Ekim 2018, 08:37:26 »
Oğuzhan Sizlere kolay gelsin diyorum .

 Malesef daha önceden program olduğu için orada olamayacağım. TC0F olarak havada olacağız. Sizdeki çağrı işareti nedir ? bilgi verirsen havada özellikle ararız.
Bol QSO lar dilerim .
Emin
TA2FE
Emin Bora DEMİREL
05322930222
Loc: KN 40 PT
Tuzla - İstanbul

Çevrimdışı TA2NC

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2018
« Yanıtla #4 : 25 Ekim 2018, 09:04:37 »
Merhaba Emin hocam
TC2MK olarak havaya cikiyor olacagiz.

Çevrimdışı TA3EL

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2018
« Yanıtla #5 : 26 Ekim 2018, 06:16:50 »
Merhaba

Trac İzmir Şb. YM3KC 1 ekip

TC3TC  Yarışma ekibi
TC3T Yarışma ekibi

ve ilimizde bulunan tüm HF ci arkadaşları yarışmaya katılması için ikna çalışmamız devam etmektedir.

Yarışma öncesinde Trac İzmir dernek binamızda

Contest nedir ve
CQ WW DX Contest hakkında eğitim ve bilgi toplantısı yaparak
katılımcı sayısını arttırmak için çalıştık.

tüm katılımcılara başarılar dilerim

73
Alirıza ÖZSARAN - TA3EL - 533 503 16 77 
Küçük şahsiyetler; kişilerle uğraşır.
Vasat şahsiyetler; olaylarla uğraşır.
Büyük şahsiyetler; Fikirlerle uğraşır.

Çevrimdışı TA5FA

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2018
« Yanıtla #6 : 29 Ekim 2018, 00:25:48 »
C.tesi Akşamı Skor değilde DXCC slot tamamlamak için şehir dışına bağa-bahçeye attım kendimi. Dediğim gibi amaç sadece 40-80m bandlarına odaklanmaktı.
LoTW confirm seçiciliği yapmadan 124 QSO yapmışım 40-80m ağırlıklı . Telnet ve Clusterları bolca ve epeyce kullandım.

Bu sabah saat 08:20 gibi cihaz başında kanapede sızmışım. Öğlen uyanıp şehre geri döndüm. Gerek yeni DXCC gerekse Band slot 40-80m açısında toplamda 18 DXCC iyi geldi.
Kiminde gazımı alamayıp "dupe" olmuşum. Olsun uykusuzluktan olmalı.
Kimisi avrupa veya burnumuzun dibinde olsada  40m veya 80m slot eksikliklerim varmış.Ayrıca dedim ya telnet Cluster bolca kullandım deyi arada bi CW çalışan birinin spotunu gördüm dedimki Bu DXCC duyuyorsan kaçmaz, geçtim CW moda baktım ufak ufak geliyorContest bi kenara  bu DXCC kaçmaz diyerek peşine düştüm ama herifi bayağı uğraştırmışım. Bu sabah e-posta aldım seni gayet iyi duyuyordum biraz uğraşsak ta diye mesajını aldım . O anki ben 😁 😁 😁 😁 😁

Umarım katılımcılar içinde iyi geçmiş +1 de olsa DXCC yakalamışlardır.
Herkese kolay gelsin. Yarışma devam ediyor edenlerede başarılar..........


« Son Düzenleme: 29 Ekim 2018, 00:34:29 Gönderen: TA5FA »
//\\ YOUTUBE KANALIMA ABONE OLURSANIZ MEMNUN OLURUM  https://www.youtube.com/user/ta5fa?sub_confirmation=1 
\\// YOUTUBE KANALIMA ABONE OLURSANIZ MEMNUN OLURUM  https://www.youtube.com/user/ta5fa?sub_confirmation=1 
//\\

Çevrimdışı TA2NC

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2018
« Yanıtla #7 : 29 Ekim 2018, 14:22:15 »
Yarismaya Ankara'dan TA2ANL,TA2NAS,TA2NC ve TA7N olarak katildik.(TC2MK olarak)
TA2MG'nin arsasinda contest icin olsturdugumuz bir setup'imiz var.
Mevcuttaki Yagi'ye alt bandlar icin bir Windom anten eklemeye karar verdik ama, vakitsizlik plansizlikderken bu anteni ancak cuma gunu yerine koyabildik.
Planimizda olan beverage anteni(yerimiz olmasına ragmen) maalesef kuramadik.Vakit kalmadi.
Contest olmayan gunlerde gidip daha gelistirmemiz gereken bir alan bu.Ankara icin guzel bir contest sahasi yaramaya calisiyoruz.

Cihazin ilk gecesi windom'daki Balun yandı, yeni balun takildi.
Gunduz lineer ust bandlarda 14-21-28 calismadigi icin low power calismak durumunda kalındı.
Neyseki ertesi gune Ayhan hocam baska bir lineer getirdi de ertesi gun daha rahat calisma imkani bulduk.

Aksiliklere ragmen 28 mhz hariç, tum bandlarda calisabildik. 1807 qso yaklaşık 1.800.000 puan gibi bir skor elde ettik.

Multi operatorde sayinin daha yuksek olması ve dinlenebilme imkani onemli, birkaç kişi ile calisinca ister istemez perisan olup , yarismanin son saatlerinde konusacak dermani kalmiyor insanin.


73

Çevrimdışı TA5FA

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2018
« Yanıtla #8 : 31 Ekim 2018, 23:46:14 »
Log gönderenlerimiz ;


//\\ YOUTUBE KANALIMA ABONE OLURSANIZ MEMNUN OLURUM  https://www.youtube.com/user/ta5fa?sub_confirmation=1 
\\// YOUTUBE KANALIMA ABONE OLURSANIZ MEMNUN OLURUM  https://www.youtube.com/user/ta5fa?sub_confirmation=1 
//\\

Çevrimdışı TA5FA

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2018
« Yanıtla #9 : 02 Kasım 2018, 21:33:14 »
Son saatler

TA1API
TA1CM
TA1ED
TA1FA/2
TA1HF
TA1MK
TA1OSN
TA2DR
TA2EJ
TA2IB
TA2LP
TA2MN
TA2OLS
TA2RG
TA2TR
TA3AER
TA3B
TA3BP
TA3EL
TA3EP
TA3LHH
TA3LKC
TA3LKJ
TA3MA
TA3OKK
TA3PZ
TA4A
TA4ALQ
TA4APR
TA4CS
TA4MA
TA4MSO
TA4PR
TA4RC
TA5BS
TA5FA
TA7AGL
TA7AMF
TA7I
TA7MVL
TA7OYG
TB7EM/QRP
TC0F
TC29OCT
TC2MK
TC3COTA
TC3T
TC7C
YM2KK
YM3KC
YM3VBR
//\\ YOUTUBE KANALIMA ABONE OLURSANIZ MEMNUN OLURUM  https://www.youtube.com/user/ta5fa?sub_confirmation=1 
\\// YOUTUBE KANALIMA ABONE OLURSANIZ MEMNUN OLURUM  https://www.youtube.com/user/ta5fa?sub_confirmation=1 
//\\

Çevrimdışı TA5FA

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2018
« Yanıtla #10 : 03 Kasım 2018, 14:29:11 »
Bu sabah itibariyle  7290 dünya çapında log gönderimi içerisinde TA katılım/log gönderim durumu aşağıdaki gibidir;
//\\ YOUTUBE KANALIMA ABONE OLURSANIZ MEMNUN OLURUM  https://www.youtube.com/user/ta5fa?sub_confirmation=1 
\\// YOUTUBE KANALIMA ABONE OLURSANIZ MEMNUN OLURUM  https://www.youtube.com/user/ta5fa?sub_confirmation=1 
//\\

Çevrimdışı TA5FA

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2018
« Yanıtla #11 : 03 Kasım 2018, 23:43:35 »
1 Yarışmaya katıl = 101 DXCC yakala
19 Saat çalış   = 101 DXCC yakala
380 QSO yap = 101 DXCC yakala


Sayın 1CM  Mehmet Bey Logunun detayını paylaşarak sadece bir yarışma ile 100 DXCC çalışılabileceğini gösterdi. (Konfirme QSO yapılan istasyonların durumuna ve QSL yöntemlerine göre değişir)« Son Düzenleme: 03 Kasım 2018, 23:45:43 Gönderen: TA5FA »
//\\ YOUTUBE KANALIMA ABONE OLURSANIZ MEMNUN OLURUM  https://www.youtube.com/user/ta5fa?sub_confirmation=1 
\\// YOUTUBE KANALIMA ABONE OLURSANIZ MEMNUN OLURUM  https://www.youtube.com/user/ta5fa?sub_confirmation=1 
//\\

Çevrimdışı TA3EP

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2018
« Yanıtla #12 : 04 Kasım 2018, 21:44:08 »
Merhabalar. Yarışmaya katılan tüm arkadaşlarımı tebrik ederim. Bendeniz de kendimce bu yarışmada bir şeyler yaptım, yeni bir DXCC zone kazandım. Cape Verde adası 83. LoTW onaylı DXCC zonu olarak envanterime katıldı. Niyetim sadece balkon anteni ile 100 SSB zone yapıp LoTW ödülünü almak. Propagasyon şartları olumsuz döneme girmeseydi şimdiye tamamlamıştım ama ne yapalım, yılmak yok, yavaş da olsa hedefe giderek yaklaşıyorum.
I ♥ HF SSB
I ♥ 20m BAND

Çevrimdışı TA3EL

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2018
« Yanıtla #13 : 04 Kasım 2018, 22:16:22 »
Merhaba

Katılan tüm arkadaşları tebrik ederim.

bizde bu yarışmada N1MM nin ses kayıt sistemi sayesinde hiç konuşmadan qso yaptık.

otomatik CQ cektik çok işimize yaradı

video link te

https://www.youtube.com/watch?v=ZMXXT5LU_4U

73
Alirıza ÖZSARAN - TA3EL - 533 503 16 77 
Küçük şahsiyetler; kişilerle uğraşır.
Vasat şahsiyetler; olaylarla uğraşır.
Büyük şahsiyetler; Fikirlerle uğraşır.

Çevrimdışı TA1CM

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2018
« Yanıtla #14 : 05 Kasım 2018, 10:47:05 »
Yarışmaya katılan tüm arkadaşları kutluyorum. TA5FA Mehmet Bey, Benim yarışmadaki 101 DXCC ile yazınız için teşekkür ediyorum. Bu sonucu amaçlamak gibi hedefim yoktu. Ancak 1 contest, 19 saat kullanım süresi, hiç CQ çekmeden sadece ender DXCCleri kovalama olarak 380 QSO ile bu sonuç beni de şaşırttı, sevindirdi. Bu sonuç DXCC peşinden koşacak birçok arkadaşa da umut olacaktır sanırım. Bu Contes de 160m de 2,  80m de 4 yeni DXCC yapmış olmak dan çok mutlu oldum. DXCC  takip eden arkadaşlar için bu yarışma çok avantajlar sağlıyor. TA3EP sizi contes de duydum. Birkaç kez çağırdım ama duymadınız. Demek balkon anteni olduğu için. Balkon anteni ile 100 DXCC hedefi çok güzel, kutluyorum. Ben Balkona koyduğum Atas 120 ile 9M2TO yaptığım QSO yu ve Mobil  konumda YN2N ile QSO yu hiç unutmuyorum. Yeri değil ama ATAS 120 ile ilgili bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. ATAS 120 niz varsa VHF-UAF antene ve dublexsıra ihtiyacınız yok. Cihazınızı 32.400e alıyorsunuz Mod CW, Tune ediyorsunuz. Anten connektörünü bu defa HFden alıp 144 yerine takıyorsunuz. VHF ve UAF de mükemmel SWR ile kullanabilirsiniz. Aracınızda 2. bir anten ihtiyacınız olmayacaktır. ATAS 120 HF 20-15-20-40m lerde otomatik tune, 12 ve 17m lerde manuel tune ile mükemmel sonuçlar veriyor. TA1CM

Çevrimdışı TA3EL

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2018
« Yanıtla #15 : 05 Kasım 2018, 14:00:15 »
RAW önsonuçlar açıklandı

https://www.cqww.com/raw.htm?reg=AS&mode=ph

73
Alirıza ÖZSARAN - TA3EL - 533 503 16 77 
Küçük şahsiyetler; kişilerle uğraşır.
Vasat şahsiyetler; olaylarla uğraşır.
Büyük şahsiyetler; Fikirlerle uğraşır.

Çevrimdışı TA2NC

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2018
« Yanıtla #16 : 05 Kasım 2018, 15:36:48 »
Asya icin multi-one high, ilk 10'a turkiyeden uc istasyon sokmusuz ..

P33W..........18,450,656
9K2HN..........9,748,523
4X1DX..........6,642,097
JA7ZFN.........5,082,078
4X6TT..........3,584,688
TC7C...........3,038,724
TC0F...........2,355,272
RT9L...........2,242,412
JI2ZJS.........2,002,736
TC2MK..........1,821,146

Çevrimdışı TA5FA

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2018
« Yanıtla #17 : 05 Kasım 2018, 15:38:42 »
Bu listeyi hazırlarken bazı durumlar gözüme çarptı,
--Multi operatör katılımın Non-Assi...  olmamalı
--QRP katılımı artmaya başlamış güç sınırlarına aman dikkat
--Non-Assi... alt kategorisi kullanılırken Dx-clusterlara göz ucuyla dahi bakmak Assisted 'a sokar oradan yardım almak anlamına gelirki internet çağında Log  programları telnet dedinizmi bağlantıya geçiyor bu konuya dikkat.


Tüm katılımcıları tebrik ederim.


« Son Düzenleme: 05 Kasım 2018, 15:45:34 Gönderen: TA5FA »
//\\ YOUTUBE KANALIMA ABONE OLURSANIZ MEMNUN OLURUM  https://www.youtube.com/user/ta5fa?sub_confirmation=1 
\\// YOUTUBE KANALIMA ABONE OLURSANIZ MEMNUN OLURUM  https://www.youtube.com/user/ta5fa?sub_confirmation=1 
//\\

Çevrimdışı TA3EP

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2018
« Yanıtla #18 : 05 Kasım 2018, 19:55:30 »
TA5FA Mehmet bey haklısınız. Her ne kadar kullanmasam da (antenim yetmediği için kullanamıyorum, ben frekans tespiti yapsam bile zaten antenim istediğini duyuyor istemediğini duymuyor) çoğu zaman DXsummit ekranı bilgisayarda arka planda açık duruyor. Alışkanlık olmuş işte. Dikkat etmek lazım.

TA1CM Mehmet bey, ilginiz ve önerileriniz için çok teşekkür ederim. Siz ülkemde benim için idol olmuş, kendime örnek aldığım amatörlerdensiniz. Sizinle QSO yapamadığıma çok üzüldüm. Şu anki antenim çok zavallı bir kablo, pimapenle kapatılmış ve binalar arasında sıkışıp kalmış balkonumda kendince elektron alıp vermeye çalışıyor garibim. Onunla çalıştığım DX zone'lar bu nedenle çok değerli. ATAS anten mutlaka edineceğim, şimdilik arabaya kurmayı planlıyorum, çünkü evdeki tüm balkonlar pimapenli. İnşallah ikinci 300 lüğümü de onunla mobil olarak tamamlayacağım. Başka köklü planlarım da var, zaten onları uygulayabilirsem sonuçları hemen kendini belli eder. Yılmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam.

Emin bey, Oğuzhan bey, tebrikler, elinize sağlık.

73, Mete, TA3EP
I ♥ HF SSB
I ♥ 20m BAND

Çevrimdışı TA2FE

Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2018
« Yanıtla #19 : 05 Kasım 2018, 20:07:08 »
Mete Bey Selamlar,

Rica ederiz tüm TA istasyonlarına teşekkür ederim.
İnşallah CW olarak katılmak istiyorum . Bakalım kısmet .
Ayrıca Mehmet abey sağolasın . .

Emin
TA2FE
Emin Bora DEMİREL
05322930222
Loc: KN 40 PT
Tuzla - İstanbul