Son İletiler

Sayfa: 1 ... 8 9 [10]
91
yayından kaldırılan eski Ankara radyosu 1648 metre 182 khz. Nefis programları vardı .Arkası yarın, akşamları radyo tiyatrosu. ne güzel günlerdi.  reklamlar bile güzeldi. haberlerden evvel Uğurlugil ailesini dinleyebilmek için herkes radyo başına üşüşürdü.
92
Ben yaptım oldu! *** / Ynt: AD8318 ile RF Power meter
« Son İleti Gönderen: TA1AYH 06 Kasım 2022, 14:56:54 »
Mehmet bey  tekrar selamlar pil şarj modüllerinin tam numarası nedir ?
Kemal bey, " TP4056 lityum pil şarj cihazı modülü " olarak aratırsanız bulabilirsiniz, 73's
93
Ben yaptım oldu! *** / Ynt: AD8318 ile RF Power meter
« Son İleti Gönderen: TA3BC 06 Kasım 2022, 14:15:18 »
Mehmet bey  tekrar selamlar pil şarj modüllerinin tam numarası nedir ?
94
Yarışmalar *** / Ynt: Yarışma-Log-Cluster Analizleri
« Son İleti Gönderen: TA5FA 05 Kasım 2022, 23:21:22 »
CQ WW SSB 2022  TC3X   Log Analiz

Yarışma log'u elimizin altında olduğundan hemen listeledik  incelemek isteyenler için; (Locator bilgisi Programsal hatalıdır dikkate almayınız)

https://qsl.net/t/ta5fa/sh5/ta5fa/2022/2022_cq-ww-ssb_tc3x/


73...

95
Yarışmalar *** / CQ Worldwide DX Contest SSB 2022
« Son İleti Gönderen: TA5FA 05 Kasım 2022, 22:29:36 »
Raw Sonuçlar açıklanmıştır. https://www.cqww.com/raw.htm?mode=ph

TA0ACL
TA0N
TA0TA
TA1API
TA1AQW
TA1BX
TA1ED
TA1FM
TA1MK
TA2ANL
TA2DB
TA2DM
TA2E
TA2IB
TA2L
TA2MN
TA2NC
TA2NL/P
TA2RG
TA2SUA
TA2UCT
TA3BC
TA3DE
TA3EP
TA3O
TA3P
TA3X
TA4/OH2KW
TA4AU
TA4CS
TA4J
TA4KDC
TA4ORZ
TA4Q
TA5O
TA6B
TA7AO
TA7I
TA7LZB
TA7MHZ
TA7SSB
TA7YLY
TA8DX
TA9J
TC29EKM
TC3A
TC3EC
TC3X
TC60TRAC
TC7G
TC7TR
TC99TC
96
Ben yaptım oldu! *** / Ynt: AD8318 ile RF Power meter
« Son İleti Gönderen: TA1AYH 05 Kasım 2022, 22:16:57 »
ilginç ve güzel projenizi daha iyi anlayabilmemiz için ,video türü bir şey ile çalışmasınıda görmek isteriz,elinize ,klavyenize sağlık..

Engin bey teşekkürler,

https://youtu.be/RoExsI9XssI
97
Ben yaptım oldu! *** / Ynt: AD8318 ile RF Power meter
« Son İleti Gönderen: TA2GC 05 Kasım 2022, 00:02:30 »
ilginç ve güzel projenizi daha iyi anlayabilmemiz için ,video türü bir şey ile çalışmasınıda görmek isteriz,elinize ,klavyenize sağlık..
98
Ben yaptım oldu! *** / AD8307 RF Power meter Arduino kodu
« Son İleti Gönderen: TA1AYH 03 Kasım 2022, 16:06:21 »
Teşekkürler Kemal bey.
.
.
.
.
Merhaba aşağıdaki kod AD8307 için yazıldı, 73

#include "U8glib.h"
U8GLIB_SH1106_128X64_2X u8g(U8G_I2C_OPT_NO_ACK);
#include <EEPROM.h>
const int eepromWindowAdress = 4;
const int Buzzer_PIN = 10;
const int Sensor_PIN = A0;  //A0
int eepromWindow = 0;

// arc
int xmax = 131;
int ymax = 64;
int xcenter = xmax / 2;
int ycenter = ymax / 2 + 10;
int arc = ymax / 2;
int maxf = 10;
uint8_t Angle = 0;
volatile int bilink = 0;
unsigned long bilinkTime = 0;

// graph
const int WIDTH = 128;
const int HEIGHT = 64;
const int LENGTH = WIDTH;
int x = 19;
int y[LENGTH];
int DisplayType = 0;
float IR_Val = 0;
int Cleared = 0;
unsigned long Max_Time = 0;
float Max_Val = 0;
String Max_ValT;

void setup() {
  pinMode(Buzzer_PIN, OUTPUT);
  //Serial.begin(115200);
  eepromWindow = readIntFromEEPROM(eepromWindowAdress);
  if (eepromWindow == 0) {
    eepromWindow = 1;
  } else {
    eepromWindow = 0;
  }
  SavetoEEPROM(eepromWindowAdress, eepromWindow);
}

void loop() {
  IR_Val = map(analogRead(Sensor_PIN), 61, 515, 0, 87);

  if (IR_Val < 0) IR_Val = 0;
  else if (IR_Val > 87) IR_Val = 87;

  if (IR_Val > Max_Val) {
    Max_Val = IR_Val;
    Max_Time = millis();
    maxf = 1;
  } else if ((millis() - Max_Time) > 10000) {
    Max_Val = IR_Val;
    Max_Time = millis();
    maxf = 0;
  }
  Max_ValT = String(Max_Val - 70, 0);

  if ((millis() - bilinkTime) > 500) {
    if (bilink == 0) bilink = 1;
    else bilink = 0;
    bilinkTime = millis();
  }

  if (eepromWindow == 0) {
    Graph();
    delay(50);
  } else {
    if (IR_Val >= 69) {
      digitalWrite(Buzzer_PIN, HIGH);
    } else if (IR_Val > 43) {
      digitalWrite(Buzzer_PIN, HIGH);
      delay(270 - IR_Val * 2.5);
      digitalWrite(Buzzer_PIN, LOW);
    } else if (IR_Val < 69) {
      digitalWrite(Buzzer_PIN, LOW);
    }
    Arcer();
  }
}
void Arcer() {
  Angle = map(IR_Val, 0, 87, 0, 90);

  if (Angle < 45) {
    Angle = Angle + 135;
  } else {
    Angle = Angle - 45;
  }

  u8g.firstPage();
  do {
    gauge(Angle);
  } while (u8g.nextPage());
}
// ------------------------------------------------- void gauge() ------------------------------------------

void gauge(uint8_t angle) {
  u8g.drawCircle(xcenter, ycenter, arc + 6, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);
  u8g.drawCircle(xcenter, ycenter, arc + 4, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);
  u8g.drawCircle(xcenter, ycenter, arc + 6, U8G_DRAW_UPPER_LEFT);
  u8g.drawCircle(xcenter, ycenter, arc + 4, U8G_DRAW_UPPER_LEFT);

  float x1 = sin(2 * angle * 2 * 3.14 / 360);
  float y1 = cos(2 * angle * 2 * 3.14 / 360);

  u8g.drawLine(xcenter, ycenter, xcenter + arc * x1, ycenter - arc * y1);
  u8g.drawLine(xcenter, ycenter, xcenter + arc * sin(2 * 26 * 2 * 3.14 / 360), ycenter - arc * cos(2 * 26 * 2 * 3.14 / 360));

  u8g.drawDisc(xcenter, ycenter, 5, U8G_DRAW_UPPER_LEFT);
  u8g.drawDisc(xcenter, ycenter, 5, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);

  u8g.setFont(u8g_font_chikita);
  u8g.setFont(u8g_font_6x10);
  u8g.setPrintPos(2, 10);

  if (bilink == 0)
    u8g.print("dBm");
  else
    u8g.print("   ");

  u8g.setPrintPos(45, 29);
  u8g.print("TA1AYH");

  u8g.drawStr(8, 40, "-70");
  u8g.drawStr(18, 14, "-48");
  u8g.drawStr(54, 18, "-26");
  u8g.drawStr(93, 14, "-5");
  u8g.drawStr(108, 40, "+17");

  int DBM_Val = map(IR_Val, 0, 87, -70, 17);

  u8g.setFont(u8g_font_profont22);
  if (DBM_Val >= 0) {
    u8g.setPrintPos(57, 62);
  } else {
    u8g.setPrintPos(47, 62);
  }
  u8g.print(DBM_Val);
  if (maxf == 0) u8g.setFont(u8g_font_6x10);
  else u8g.setFont(u8g_font_helvR14r);
  u8g.setPrintPos(95, 62);
  u8g.print(Max_ValT.c_str());
}
void Graph() {
  if (Cleared == 0) {
    x = 19;
    clearY();
    Cleared = 1;
  }

  y[x] = map(IR_Val, 0, 87, HEIGHT - 4, 13);

  u8g.firstPage();
  do {
    drawChart();
    drawY();
    u8g.drawStr(0, y[x] + 2, String(IR_Val - 70, 0).c_str());
    u8g.setFont(u8g_font_6x10);
    u8g.setPrintPos(2, 10);
    u8g.print("TA1AYH");
    u8g.setPrintPos(60, 10);
    u8g.print("Max");
    u8g.setPrintPos(85, 10);
    u8g.print(Max_ValT.c_str());
    u8g.print(" dBm");
  } while (u8g.nextPage());

  x++;
  if (x >= WIDTH - 1) {
    Cleared = 0;
  } else if (y[x] >= HEIGHT - 13) {
    Cleared = 0;
  }
}
void drawChart() {
  u8g.drawLine(19, 14, 19, 63);  // Y ax
  //u8g.drawLine(19, 20, 128, 20);  // X ax

  for (int i = 14; i <= WIDTH; i = i + 10) {
    if (i <= LENGTH) {
      if (i > 20) {
        //u8g.drawPixel(i, 19);
        u8g.drawPixel(i, 23);
      }
      u8g.drawPixel(20, i);
      u8g.drawPixel(21, i);
    } else if (i <= WIDTH) {
      //u8g.drawPixel(i, 19);
      u8g.drawPixel(i, 23);
    }
  }
}

void drawY() {
  for (int i = 20; i < LENGTH; i++) {
    if (y != -1) {
      //u8g.drawPixel(i - 1, y[i - 1]);
      u8g.drawLine(i - 1, y[i - 1], i, y);
    } else {
      break;
    }
  }
}

void clearY() {
  for (int i = 0; i < LENGTH; i++) {
    y = -1;
  }
}

void SavetoEEPROM(int address, int number) {
  byte byte1 = number >> 8;
  byte byte2 = number & 0xFF;
  EEPROM.write(address, byte1);
  EEPROM.write(address + 1, byte2);
}
int readIntFromEEPROM(int address) {
  return (EEPROM.read(address) << 8) + EEPROM.read(address + 1);
}
99
Ben yaptım oldu! *** / Ynt: AD8318 ile RF Power meter
« Son İleti Gönderen: TA3BC 03 Kasım 2022, 13:49:24 »
Mehmet bey elinize sağlık güzel olmuş ..
100
Ben yaptım oldu! *** / Ynt: AD8318 ile RF Power meter
« Son İleti Gönderen: TA1AYH 03 Kasım 2022, 13:42:45 »
Şeması ekte olup,

****************************        ÖNEMLİ NOT        ************************************

***************   PİLLERİ AYNI ANDA İKİ ÇIKIŞLI USB İLE ŞARJ ETMEYİNİZ !!!..... **************

    ****************  ÖNCE BİRİNİ SONRA DİĞERİNİ ŞARJ EDİNİZ ***************************

***********************************************************************************
Sayfa: 1 ... 8 9 [10]