Son İletiler

Sayfa: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Ben yaptım oldu! *** / AD8307 RF Power meter Arduino kodu
« Son İleti Gönderen: TA1AYH 03 Kasım 2022, 17:06:21 »
Teşekkürler Kemal bey.
.
.
.
.
Merhaba aşağıdaki kod AD8307 için yazıldı, 73

#include "U8glib.h"
U8GLIB_SH1106_128X64_2X u8g(U8G_I2C_OPT_NO_ACK);
#include <EEPROM.h>
const int eepromWindowAdress = 4;
const int Buzzer_PIN = 10;
const int Sensor_PIN = A0;  //A0
int eepromWindow = 0;

// arc
int xmax = 131;
int ymax = 64;
int xcenter = xmax / 2;
int ycenter = ymax / 2 + 10;
int arc = ymax / 2;
int maxf = 10;
uint8_t Angle = 0;
volatile int bilink = 0;
unsigned long bilinkTime = 0;

// graph
const int WIDTH = 128;
const int HEIGHT = 64;
const int LENGTH = WIDTH;
int x = 19;
int y[LENGTH];
int DisplayType = 0;
float IR_Val = 0;
int Cleared = 0;
unsigned long Max_Time = 0;
float Max_Val = 0;
String Max_ValT;

void setup() {
  pinMode(Buzzer_PIN, OUTPUT);
  //Serial.begin(115200);
  eepromWindow = readIntFromEEPROM(eepromWindowAdress);
  if (eepromWindow == 0) {
    eepromWindow = 1;
  } else {
    eepromWindow = 0;
  }
  SavetoEEPROM(eepromWindowAdress, eepromWindow);
}

void loop() {
  IR_Val = map(analogRead(Sensor_PIN), 61, 515, 0, 87);

  if (IR_Val < 0) IR_Val = 0;
  else if (IR_Val > 87) IR_Val = 87;

  if (IR_Val > Max_Val) {
    Max_Val = IR_Val;
    Max_Time = millis();
    maxf = 1;
  } else if ((millis() - Max_Time) > 10000) {
    Max_Val = IR_Val;
    Max_Time = millis();
    maxf = 0;
  }
  Max_ValT = String(Max_Val - 70, 0);

  if ((millis() - bilinkTime) > 500) {
    if (bilink == 0) bilink = 1;
    else bilink = 0;
    bilinkTime = millis();
  }

  if (eepromWindow == 0) {
    Graph();
    delay(50);
  } else {
    if (IR_Val >= 69) {
      digitalWrite(Buzzer_PIN, HIGH);
    } else if (IR_Val > 43) {
      digitalWrite(Buzzer_PIN, HIGH);
      delay(270 - IR_Val * 2.5);
      digitalWrite(Buzzer_PIN, LOW);
    } else if (IR_Val < 69) {
      digitalWrite(Buzzer_PIN, LOW);
    }
    Arcer();
  }
}
void Arcer() {
  Angle = map(IR_Val, 0, 87, 0, 90);

  if (Angle < 45) {
    Angle = Angle + 135;
  } else {
    Angle = Angle - 45;
  }

  u8g.firstPage();
  do {
    gauge(Angle);
  } while (u8g.nextPage());
}
// ------------------------------------------------- void gauge() ------------------------------------------

void gauge(uint8_t angle) {
  u8g.drawCircle(xcenter, ycenter, arc + 6, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);
  u8g.drawCircle(xcenter, ycenter, arc + 4, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);
  u8g.drawCircle(xcenter, ycenter, arc + 6, U8G_DRAW_UPPER_LEFT);
  u8g.drawCircle(xcenter, ycenter, arc + 4, U8G_DRAW_UPPER_LEFT);

  float x1 = sin(2 * angle * 2 * 3.14 / 360);
  float y1 = cos(2 * angle * 2 * 3.14 / 360);

  u8g.drawLine(xcenter, ycenter, xcenter + arc * x1, ycenter - arc * y1);
  u8g.drawLine(xcenter, ycenter, xcenter + arc * sin(2 * 26 * 2 * 3.14 / 360), ycenter - arc * cos(2 * 26 * 2 * 3.14 / 360));

  u8g.drawDisc(xcenter, ycenter, 5, U8G_DRAW_UPPER_LEFT);
  u8g.drawDisc(xcenter, ycenter, 5, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);

  u8g.setFont(u8g_font_chikita);
  u8g.setFont(u8g_font_6x10);
  u8g.setPrintPos(2, 10);

  if (bilink == 0)
    u8g.print("dBm");
  else
    u8g.print("   ");

  u8g.setPrintPos(45, 29);
  u8g.print("TA1AYH");

  u8g.drawStr(8, 40, "-70");
  u8g.drawStr(18, 14, "-48");
  u8g.drawStr(54, 18, "-26");
  u8g.drawStr(93, 14, "-5");
  u8g.drawStr(108, 40, "+17");

  int DBM_Val = map(IR_Val, 0, 87, -70, 17);

  u8g.setFont(u8g_font_profont22);
  if (DBM_Val >= 0) {
    u8g.setPrintPos(57, 62);
  } else {
    u8g.setPrintPos(47, 62);
  }
  u8g.print(DBM_Val);
  if (maxf == 0) u8g.setFont(u8g_font_6x10);
  else u8g.setFont(u8g_font_helvR14r);
  u8g.setPrintPos(95, 62);
  u8g.print(Max_ValT.c_str());
}
void Graph() {
  if (Cleared == 0) {
    x = 19;
    clearY();
    Cleared = 1;
  }

  y[x] = map(IR_Val, 0, 87, HEIGHT - 4, 13);

  u8g.firstPage();
  do {
    drawChart();
    drawY();
    u8g.drawStr(0, y[x] + 2, String(IR_Val - 70, 0).c_str());
    u8g.setFont(u8g_font_6x10);
    u8g.setPrintPos(2, 10);
    u8g.print("TA1AYH");
    u8g.setPrintPos(60, 10);
    u8g.print("Max");
    u8g.setPrintPos(85, 10);
    u8g.print(Max_ValT.c_str());
    u8g.print(" dBm");
  } while (u8g.nextPage());

  x++;
  if (x >= WIDTH - 1) {
    Cleared = 0;
  } else if (y[x] >= HEIGHT - 13) {
    Cleared = 0;
  }
}
void drawChart() {
  u8g.drawLine(19, 14, 19, 63);  // Y ax
  //u8g.drawLine(19, 20, 128, 20);  // X ax

  for (int i = 14; i <= WIDTH; i = i + 10) {
    if (i <= LENGTH) {
      if (i > 20) {
        //u8g.drawPixel(i, 19);
        u8g.drawPixel(i, 23);
      }
      u8g.drawPixel(20, i);
      u8g.drawPixel(21, i);
    } else if (i <= WIDTH) {
      //u8g.drawPixel(i, 19);
      u8g.drawPixel(i, 23);
    }
  }
}

void drawY() {
  for (int i = 20; i < LENGTH; i++) {
    if (y != -1) {
      //u8g.drawPixel(i - 1, y[i - 1]);
      u8g.drawLine(i - 1, y[i - 1], i, y);
    } else {
      break;
    }
  }
}

void clearY() {
  for (int i = 0; i < LENGTH; i++) {
    y = -1;
  }
}

void SavetoEEPROM(int address, int number) {
  byte byte1 = number >> 8;
  byte byte2 = number & 0xFF;
  EEPROM.write(address, byte1);
  EEPROM.write(address + 1, byte2);
}
int readIntFromEEPROM(int address) {
  return (EEPROM.read(address) << 8) + EEPROM.read(address + 1);
}
22
Ben yaptım oldu! *** / Ynt: AD8318 ile RF Power meter
« Son İleti Gönderen: TA3BC 03 Kasım 2022, 14:49:24 »
Mehmet bey elinize sağlık güzel olmuş ..
23
Ben yaptım oldu! *** / Ynt: AD8318 ile RF Power meter
« Son İleti Gönderen: TA1AYH 03 Kasım 2022, 14:42:45 »
Şeması ekte olup,

****************************        ÖNEMLİ NOT        ************************************

***************   PİLLERİ AYNI ANDA İKİ ÇIKIŞLI USB İLE ŞARJ ETMEYİNİZ !!!..... **************

    ****************  ÖNCE BİRİNİ SONRA DİĞERİNİ ŞARJ EDİNİZ ***************************

***********************************************************************************
24
Ben yaptım oldu! *** / AD8318 ile RF Power meter
« Son İleti Gönderen: TA1AYH 03 Kasım 2022, 13:59:47 »
Merhaba,
anten çalışmalarında kullanmak üzere ihtiyacım olan RF Power metre için bir süredir beklediğim AD8318 modülü gelince projeyi bitirmek lazımdı, bitti ve güzel çalışıyor.
iki önyüz kullandım, üzerinde on off harici switch olmadığından cihaz her açılışında diğer önyüz ile açılıyor.
eklerde 3D çizim ve arduino kodunu aşağıda bulabilirsiniz. 73#include "U8glib.h"
U8GLIB_SH1106_128X64_2X u8g(U8G_I2C_OPT_NO_ACK);

#if defined(ESP8266) || defined(ESP32) || defined(AVR)
#include <EEPROM.h>
#endif
const int eepromWindowAdress = 4;
const int Buzzer_PIN = 10;
const int Sensor_PIN = A0;  //A0
int eepromWindow = 0;

// arc
int xmax = 131;
int ymax = 64;
int xcenter = xmax / 2;
int ycenter = ymax / 2 + 10;
int arc = ymax / 2;
char* label[] = { "TA1AYH", "RF POWER", "dBm" };
int labelXpos[] = { 46, 45, 56 };
int maxf = 10;
uint8_t Angle = 0;
volatile int bilink = 0;
unsigned long bilinkTime = 0;

// graph
const int WIDTH = 128;
const int HEIGHT = 64;
const int LENGTH = WIDTH;
int x = 19;
int y[LENGTH];
int DisplayType = 0;
float IR_Val = 0;
int Cleared = 1;
unsigned long Max_Time = 0;
float Max_Val = 0;
String Max_ValT;

void setup() {
  pinMode(Buzzer_PIN, OUTPUT);
  //Serial.begin(115200);
  eepromWindow = readIntFromEEPROM(eepromWindowAdress);
  if (eepromWindow == 0) {
    eepromWindow = 1;
  } else {
    eepromWindow = 0;
    clearY();
    drawChart();
  }
  SavetoEEPROM(eepromWindowAdress, eepromWindow);
  /*
  u8g.firstPage();
  do {
    u8g.setFont(u8g_font_helvR14r);
    u8g.setPrintPos(18, 25);
    u8g.println("dBi METER");
    u8g.setFont(u8g_font_6x10);
    u8g.setPrintPos(12, 45);
    u8g.println("8Ghz     By TA1AYH");
    u8g.drawRFrame(4, 4, 124, 60, 10);
  } while (u8g.nextPage());
  delay(2000);
 */
}

void loop() {
  IR_Val = map(analogRead(Sensor_PIN), 430, 97, 0, 75);
  //Serial.println(analogRead(IR_Val));

  if (IR_Val < 0) IR_Val = 0;
  else if (IR_Val > 75) IR_Val = 75;

  if (IR_Val > Max_Val) {
    Max_Val = IR_Val;
    Max_Time = millis();
  } else if ((millis() - Max_Time) > 10000) {
    Max_Val = IR_Val;
    Max_Time = millis();
  }
  Max_ValT = String(Max_Val - 70, 0);

  if ((millis() - bilinkTime) > 500) {
    if (bilink == 0) bilink = 1;
    else bilink = 0;
    bilinkTime = millis();
  }
  if (eepromWindow == 0) {
    Graph();
    delay(50);
  } else {
    if (IR_Val >= 70) {
      digitalWrite(Buzzer_PIN, HIGH);
    } else if (IR_Val > 37) {
      digitalWrite(Buzzer_PIN, HIGH);
      delay(240 - IR_Val * 3);
      digitalWrite(Buzzer_PIN, LOW);
    } else {
      digitalWrite(Buzzer_PIN, LOW);
    }
    Arcer();
  }
}
void Arcer() {
  Angle = map(IR_Val, 0, 75, 0, 90);

  if (Angle < 45) {
    Angle = Angle + 135;
  } else {
    Angle = Angle - 45;
  }

  u8g.firstPage();
  do {
    gauge(Angle);
  } while (u8g.nextPage());
}
// ------------------------------------------------- void gauge() ------------------------------------------

void gauge(uint8_t angle) {
  u8g.drawCircle(xcenter, ycenter, arc + 6, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);
  u8g.drawCircle(xcenter, ycenter, arc + 4, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);
  u8g.drawCircle(xcenter, ycenter, arc + 6, U8G_DRAW_UPPER_LEFT);
  u8g.drawCircle(xcenter, ycenter, arc + 4, U8G_DRAW_UPPER_LEFT);

  float x1 = sin(2 * angle * 2 * 3.14 / 360);
  float y1 = cos(2 * angle * 2 * 3.14 / 360);

  u8g.drawLine(xcenter, ycenter, xcenter + arc * x1, ycenter - arc * y1);
  u8g.drawLine(xcenter, ycenter, xcenter + arc * sin(2 * 38.5 * 2 * 3.14 / 360), ycenter - arc * cos(2 * 38.5 * 2 * 3.14 / 360));

  u8g.drawDisc(xcenter, ycenter, 5, U8G_DRAW_UPPER_LEFT);
  u8g.drawDisc(xcenter, ycenter, 5, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);

  u8g.setFont(u8g_font_chikita);
  u8g.setFont(u8g_font_6x10);
  u8g.setPrintPos(1, 10);

  if (bilink == 0)
    u8g.print("dBm");
  else
    u8g.print("   ");

  u8g.setPrintPos(labelXpos[0], 29);
  u8g.print(label[0]);
  u8g.drawStr(6, 42, "-70");
  u8g.drawStr(16, 18, "-51");
  u8g.drawStr(54, 16, "-32");
  u8g.drawStr(97, 18, "-14");
  u8g.drawStr(110, 42, "5");

  int DBM_Val = map(IR_Val, 0, 75, -70, 5);

  u8g.setFont(u8g_font_profont22);
  if (DBM_Val >= 0) {
    u8g.setPrintPos(57, 62);
  } else {
    u8g.setPrintPos(47, 62);
  }
  u8g.print(DBM_Val);
  if (maxf == 0) u8g.setFont(u8g_font_6x10);
  else u8g.setFont(u8g_font_helvR14r);
  u8g.setPrintPos(95, 62);
  u8g.print(Max_ValT.c_str());
}
void Graph() {
  if (Cleared == 0) {
    x = 19;
    clearY();
    Cleared = 1;
  }

  y[x] = map(IR_Val, 0, 75, HEIGHT - 4, 13);

  u8g.firstPage();
  do {
    drawChart();
    drawY();
    u8g.drawStr(0, y[x] + 2, String(IR_Val - 70, 0).c_str());  //
    //u8g.drawRFrame(0, 0, 94, 13, 2);  // draws frame with rounded edges
    u8g.setFont(u8g_font_6x10);
    u8g.setPrintPos(60, 10);
    u8g.print("Max");
    u8g.setPrintPos(85, 10);
    u8g.print(Max_ValT.c_str());
    u8g.print(" dBm");
  } while (u8g.nextPage());

  x++;
  if (x >= WIDTH - 1) {
    Cleared = 0;
  } else if (y[x] >= HEIGHT - 13) {
    Cleared = 0;
  }
}
void drawChart() {
  u8g.drawLine(19, 14, 19, 63);  // Y ax
                                 //  u8g.drawLine(19, 20, 128, 20);  // X ax

  for (int i = 14; i <= WIDTH; i = i + 10) {
    if (i <= LENGTH) {
      if (i > 20) {
        //u8g.drawPixel(i, 19);
        u8g.drawPixel(i, 20);
      }
      u8g.drawPixel(20, i);
      u8g.drawPixel(21, i);
    } else if (i <= WIDTH) {
      //u8g.drawPixel(i, 19);
      u8g.drawPixel(i, 20);
    }
  }
}
void drawY() {
  for (int i = 20; i < LENGTH; i++) {
    if (y != -1) {
      //u8g.drawPixel(i - 1, y[i - 1]);
      u8g.drawLine(i - 1, y[i - 1], i, y);
    } else {
      break;
    }
  }
}

void clearY() {
  for (int i = 0; i < LENGTH; i++) {
    y = -1;
  }
}


void SavetoEEPROM(int address, int number) {
  byte byte1 = number >> 8;
  byte byte2 = number & 0xFF;
  EEPROM.write(address, byte1);
  EEPROM.write(address + 1, byte2);
}
int readIntFromEEPROM(int address) {
  return (EEPROM.read(address) << 8) + EEPROM.read(address + 1);
}
25
Ben yaptım oldu! *** / RF lineer toroid balon nüveler
« Son İleti Gönderen: TB6BHK 30 Ekim 2022, 11:52:09 »
   Değerli arkadaşlar

3--30MHZ bandında çalışan lineer amplifikatör tanıtımını sunmak istedim. Konu yetersiz olarak daha önceleri bir miktar işlenmişti. Bu yazı mızın birinci sahifesi bakır borulu lineer toroidal transformatör olacak. Son yıllarda bakır borusuz torlar kullanılmaya başlandı. Borulu trafolularda beys ve kollektör hacmi fazla, yarım tur gibi düşük sarım sayısı, gördüğüm kadarıyla başarılı empedans uygulaması var.
 İlk resmimizde iki tor görülüyor. Üstteki tor 8 adet TV anten balon ferit elemanı. 4+4 adet dizilip yapıştırılmış. hemen altındaki de 3+3 ferit yapışması şeklinde.
Neden TV anten kömürü seçildi denince malum amatörlerin malzeme bulmada çektiği sıkıntı. Bu devre tarafımdan 1996 yılında yapılmış. O yıllarda piyasada Tv anten kömürü bol bulunurdu. Hele siyah beyaz Tv antenlerinin tamamında bir adet çıkardı. Şu an 2022 yılındayız. Şimdi bulunmayabilir. Tv anten kömürü kullanmayıp Power supply ların içinden çıkan kömürleri kullanamazmıyız?. Bu konuda amatör arkadaşlarımız titiz. Üşenmiyorlar yorulmuyorlar buldukları torların frekansını bir yerlere götürüp ölçtürüyorlar.
Bana gelince 1996 yılında İstanbulda Karaköyde bir dükkanda içi delikli 20 cm uzunluğunda ferit çubuklar gördüm. Biri aynen radyo uzun dalga anten çubuğu gibiydi ve başarılı toroid oluyordu. Biraz daha kalıncası ise 28MHz de fazla başarılı değildi. Bak bobin sarılı resim. Başarısız diyerek atmadım. 30MHz de iyi çalışmıyorsa 14MHz ve hele 7MHz de başarılı olacağı kesin.
20 cm lik ferit çubuk nasıl kesilip 4 cm ye düşürülür. Ben zorlandım. Elimde resmi görülenden başkası kalmamış.
Deliklere uygun çapta ince bakır levhalardan parçalar kesip, boru yapıp deliklerin ikisinin içine yerleştiriyoruz. 4 adet delik var. En uygunu çapraz deliklerin ikisini kullanıp diğer ikisini daima boş kalacak şekilde terk etmek. Boruların diğer uçları birleştiriliyor. Daha iyisi bakır levha parçalarıyla lehimleniyorlar. Bak resim 3

Bu tor çıkış tor'u bir de giriş tor var ki o biraz daha ufak, alt alta dizilmiş üç adet Tv kömürü Bak resim dört

https://www.geocities.ws/husnu66tr/Tv-anten-pa-toroid.html

 73  devamı dileğiyle
26
Yarışmalar *** / YBDXPI FT8 Contest 2022
« Son İleti Gönderen: TA4RC 22 Ekim 2022, 01:15:02 »


Tarih

YBDXPI FT8 Yarışması 22 Ekim 2022'de yapılacak; 00:00 UTC – 23 Ekim 2022 ; 23:59 UTC. ( Ekim 3. hafta )

Amaç

Dünyanın dört bir yanındaki amatörlerin, FT8 modlarını kullanarak mümkün olduğunca çok sayıda Maidenhead Grid Fields'da diğer amatörlerle iletişim kurması için.

Bant

160m – 10m Arası Tüm Amatör Radyo Bantları WARC Hariç.

mod

Mod sadece FT8 kullanımda.


FT8 önerilen alt bantlar:

1.844-1.848
3.590-3.600
7.090-7.100
14.090-14.100
21.090-21.100
28.090-28.100
 

Yarışma Değişimi

4 karakterli GRİDİNİZ.

Puanlama

Nihai puan, tüm bantlardaki çarpanla çarpılan tüm bantlardaki QSO puanlarının toplamıdır.

 Her istasyon, aynı istasyona sahip her bantta yalnızca 1 QSO'ya sahip olabilir;

Endonezya İstasyonu için:
Endonezya İstasyonu ile QSO, 1 puan
DX Station ile QSO, 2 nokta
YBDXPI üyesi ile QSO, ülkesinden bağımsız olarak 5 puan
DX İstasyonu için:
Aynı ülke ile QSO, 0 puan, ancak yine de bir çarpan alabilir
Farklı ülke ile QSO, 1 puan
Endonezya İstasyonu ile QSO, 2 puan
YBDXPI üyesi ile QSO, ülkesinden bağımsız olarak 5 puan
DUP QSO yalnızca bir QSO olarak sayılır ve herhangi bir ceza uygulanmaz;
Exchange, callsign, 1 dakikadan fazla zaman farkı ve Not In Log (NIL) yazma hatası puan ve çarpan almama;
çarpan:
Önek Çarpanı, her bantta 1 olarak sayın
Ülke (DXCC) Çarpanı, her bantta 1 olarak sayın
YBDXPI üyesi N1MM kesit listesinden alınabilir.
Yarışma Kategorileri:

Tek Operatör Tüm Bant, yarışmadaki tüm işlemleri sadece 1 kişi gerçekleştirir, Operasyon süresi ve bant değiştirme kısıtlaması yoktur. Ancak, bir seferde yalnızca 1 sinyal yayılabilir.

Multi Operator All Band, yarışmadaki tüm işlemleri birden fazla kişi gerçekleştirir, Operasyon süresi kısıtlaması yoktur, bant değiştirir ve farklı bantlarda aynı anda yayar.

Kontrol günlüğü, katılımcılar tarafından gönderilen ancak değerlendirmeye dahil edilmeyen bir günlük sayfasıdır.

Ödül

Tüm katılımcılar (kontrol günlüğü hariç) aşağıdaki bağlantıdan indirilebilen elektronik sertifika hakkına sahiptir.

Yarışmada bazı plaketler de var. Listeye buradan bakın https://contest.ybdxpi.net/plaque-available/

Her kategoride 5'ten fazla katılımcı olması durumunda plaket verilir.

QSO Raporu

QSO Günlük Sayfanızı WSJT'den Cabrillo Formatında gönderin;
Log sayfanızdaki başlık günlüklerini, frekans/bant, tarih ve saati, rakibinizin çağrı işareti, yarışma değişiminin eksiksiz durumda olup olmadığını iki kez kontrol ettiğinizden emin olun;
Eksik içerik, katılımcıların kontrol günlüğü kategorisine yönlendirilmesine neden olur;
Günlük sayfanızı “your_callsign.log” ile yeniden adlandırın;
Günlüğünüzü https://contest.ybdxpi.net/log-submit/ üzerinden gönderin, onay e-postası alacaksınız ve gönderdiğiniz günlüğünüz https://contest.ybdxpi.net/received-logs/ adresinde görülebilir ;
Gerekirse günlüğünüzü son tarihten önce yeniden gönderebilirsiniz;
Günlükleri göndermek için son tarih, yarışmanın bitiminden itibaren 7 gündür.
 Genel kurallar

Yarışma sırasında kullandığınız kayıt kağıdına çağrı işareti ve aynı kategoriyi yazmalısınız;
Katılımcının DX Cluster kullanmasına izin verilir, ancak kendi kendini tespit etmesi veya başkalarından spot göndermelerini istemesi yasaktır;
Radyo, anten ve diğer ekipman arasındaki mesafe 500 metreden fazla olmadığı sürece uzaktan çalıştırmaya izin verilir;
Sportmenliği sürdürmek;
Ayrıca ülkenizdeki kurallara/yönetmeliklere de uymanız gerekir;
Komite, katılımcılar tarafından işlenen ihlaller için disiplin cezaları verme hakkını saklı tutar;
Komisyonun kararı kesindir.
WSJT-X FILE-SETTING-ADVANCED-SPECIAL ACTIVITY TIKLA-WW DIGI CONTEST SEÇ TAMAMDIR.
27
Yarışmalar *** / UKEICC YARIŞMASI SSB 2022
« Son İleti Gönderen: TA4RC 19 Ekim 2022, 21:09:07 »

"Bu DX yarışmalarına Rusya Federasyonu ve Beyaz Rusya'daki istasyonlardan giriş kabul etmeyeceğiz.
Bu istasyonlar tarafından veya bu istasyonlarla yapılan tüm QSO'lar sıfır puan alacak ve çarpan olarak sayılmayacaktır." Amatörlük evrenseldir , Politik değildir. Bu açıklamasından sonra bir amatör olarak bu ve bunun gibi yasaklama , kısıtlama olan herhangi bir yarışmaya katılmıyorum.

TA4RC Saygılarımla.
Katılacaklara başarılar dilerim.

UK/EI DX Yarışması, SSB : 1200Z, 22 Ekim - 1200Z, 23 Ekim
    Coğrafi Odak:   Dünya çapında
    Katılım:   Dünya çapında
    Mod:   SSB
    Bantlar:   80, 40, 20, 15, 10m
    Sınıflar:   Tek Operasyon Desteksiz (24/12)(QRP/Düşük/Yüksek)
Tek Operasyon Destekli (24/12)(QRP/Düşük/Yüksek)
Tek Operasyon Yerleşimi: (Tek Eleman-Anten)
    En yüksek güç:   HP: >100W
LP: 100W
QRP: 5W
    Değiş tokuş:   UK/EI: RS + Seri No. + Bölge Kodu
DX: RS + Seri No.
    QSO Puanları:   (kurallara bakın)
    çarpanlar:   Her DXCC ülkesi, bant başına bir kez
Her BK/EI bölgesi, bant başına bir kez
    Puan Hesaplama:   Toplam puan = toplam QSO puanı x toplam çoklu
    Günlükleri şuna göre gönderin:   1200Z 24 Ekim 2022
    Günlüğü şuraya yükleyin:   http://logs.ukeicc.com/cgi-bin/hfenter.pl?Contest=DX%20SSB%20Contest
    Günlükleri şuraya postala:   (Yok)
    Kuralları şurada bulun:   https://www.ukeicc.com/dx-contest-rules.php
28
merhaba.
güzel çalışma tebrik ediyorum. kolay gelsin
29
elinize ,emeğinize sağlık,örnek oluyorsunuz,çalışmalarınızın devamını diliyorum.kolay olmadığını komponent fiyatlarının zirve yaptığı bir dönemde hala bir şeyler üretebiyor olmanız hayrete şayan.
30
Ben yaptım oldu! *** / VLF-LW-MW AM Alıcı projesi (Düşük frekans meraklılarına)
« Son İleti Gönderen: TB5X 04 Ekim 2022, 21:53:00 »
Tüm radyo amatörü dostlara selamlar..

Düşük frekansları dinlemeyi seviyorum. Benim gibi seven arkadaşlar vardır diye düşünerek yaptığım bu alıcıyı paylaşmak istedim.

Alıcı ELEKTOR dergisi 2003 yılı sayısında yayınlanmış. Ben de oradan aldım. PDF dokümanını da iletinin ekinde paylaşıyorum. (dosya boyutu büyük uyarısıyla yüklemedi şuradan indire bilirsiniz

https://www.transkommunikation.ch/dateien/schaltungen/diverse_schaltungen/radio_circuits/VLF-LW-MW%20Empfaenger.pdf

Alıcı için bir kaç söz söylemek isterim.
Genelde piyasada kolay bulunabilen parçalardan oluşuyor. Anten kısmı aktif anten gibi çalışıyor ve çok hassas. 15-20 cm bir tel takmanız yeterli. Şehir şebekesinden uzak ve hatta açık alanda ve pil ile dinleme yaptığınızda çok temiz dinliyor.

Alıcı 0 ile 1800 Khz arasını dinliyor. Benimki sanırım 2000 Khz lere kadar çıkıyor. 160mt amatör bandda konuşmaları dahi duyuyorum..

Devrede zor bulunabilen TDA1572 entegresi var. ben onun yerine eski bir hurda radyodan bulduğum benzeri olan TDA1072 kullandım. (TDA1072 internette elektronikçilerde var arkadaşlar)
1072 nin 1572 den tek farkı 2 bacak eksik olması. Aynı sokete iki pini boş bırakarak taktığınızda ve 9. bacaktan gelen ses çıkışını 1072 nin 6 nolu bacağından 12K direnç ile aldığınızda aynı şekilde çalışıyor. (entegrelerin iç yapısına baktığınızda tek fark bu zaten - 6. bacaktan 9. bacağa 12K direnç -)

Bu arada elektor dergisindeki pdf dokümanda  bazı düşük frekanslı istasyonların listesi verilmiş bunların içinde Ankara da var bu istasyon nedir? neyin nesidir? hala yayında mıdır? bilen varsa bilgilendirirse sevinirim. Ben bu istasyonu duyamadım.ÇALIŞMAYA AİT RESİMLER


Sayfa: 1 2 [3] 4 5 ... 10